Resultats de la cerca criteris: 681

101. Equivalències castellà - català. refrendar v tr  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
refrendar v tr - referendar v tr Sotmetre una qüestió a referèndum; aprovar una qüestió sotmesa a referèndum. [...]
102. Equivalències castellà - català. fiducia f  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
fiducia f . fiducia f Pacte pel qual una persona concedeix a una altra la titularitat d'un be o d'un dret amb una finalitat determinada que nomes les parts coneixen. [...]
103. Documentació administrativa. El contracte i el conveni. Finalitat  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
En aquest punt es detalla el motiu o objectiu del contracte o del conveni: adjudicació d'una obra pública, adjudicació d'un subministrament, constitució d'una societat civil, formalització d'una compra, lloguer d'un habitatge, contractació d'un treballador, edició d'una obra literària, acord de [...]
104. Equivalències castellà - català. designar v tr  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
designar v tr - designar v tr Indicar una persona per a una funció o representació concretes, perquè faci una tasca, etc. CA: Cal designar els candidats, encara. Han designat els membres de la Comissió. [...]
105. Equivalències castellà - català. contabilidad f  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
contabilidad f - comptabilitat f Conjunt de comptes d'una empresa, d'una entitat, etc., portats segons un pla. [...]
106. Equivalències castellà - català. pretensión f  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
pretensión f - pretensió f En dret civil català, dret a reclamar d'altri una acció o una omissió. [...]
107. Equivalències castellà - català. devengo m  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
devengo m - meritació / quantitat meritada f Dret a rebre una quantitat de diners o una compensació, originat per una activitat, per un producte o per algú que exerceix una activitat. ES: El devengo de un impuesto, de un interés. CA: La quantitat meritada d'un impost, la meritació d'un interès. [...]
108. Equivalències castellà - català. litigar v tr  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
litigar v tr-litigar / pledejar v tr/intr Una part, contendre judicialment sobre una cosa contra una altra part. CA: Pledejar (o litigar) un dret. Pledejar (o litigar) a favor o en contra d'algú. [...]
109. Equivalències castellà - català. estado m  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
estado m - estat m Subjecte de dret internacional dotat d'un territori, una població, una organització política i sobirania. [...]
110. Equivalències castellà - català. normativa f  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
normativa f - normativa f Conjunt de normes que regulen una matèria, una activitat, etc. CA: Normativa laboral, fiscal, comptable. [...]
Pàgines  11 / 69 
<< Anterior  Pàgina  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  Següent >>