Resultats de la cerca criteris: 129

101. Sigles i acrònims. Lexicalització  [PDF, 313 kB]
Font Abreviacions
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
inicial (sigla) fase final (mot comú) petita i mitjana empresa PIME pime objecte volador no identificat OVNI ovni Les sigles de noms comuns es poden convertir en nous mots de la llengua general, tant si són pronunciables sil·làbicament com si es tracta de sigles que es lletregen. les pimes contra l [...]
102. Documentació administrativa. La carta. Criteris generals de redacció  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Com hem vist a la definició, la carta pot tractar de més d'un tema, i aquests poden ser molt variats segon si es tracta de relacions personals, comercials o administratives. Les breus explicacions que tot seguit us exposarem afecten principalment, però no exclusivament, les cartes pròpies de la [...]
103. Documentació administrativa. La convocatòria de reunió. Ordre del dia  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Aquest apartat, llevat de les sessions constitutives, s'inicia amb el punt Lectura i apro- vació de l'acta de la reunió anterior. El darrer punt de l'ordre del dia és el Torn obert de paraules, que és el període obert d'intervencions a la fi d'una sessió d'un òrgan col·legiat. Pel que fa a les [...]
104. Abreviatures. Escriptura. Punt abreviatiu i signes de puntuació  [PDF, 313 kB]
Font Abreviacions
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Com s'ha dit anteriorment, és recomanable no incloure abreviatures dins d'un text seguit. Tot i això, quan en aquest cas s'utilitza una abreviatura amb punt abreviatiu i coincideix amb el final d'una frase, només s'escriu un punt. De la mateixa manera, si el punt abreviatiu va seguit de punts [...]
105. Frase. Ordre dels elements en la frase  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
d'adoptar amb la mateixa finalitat. La importància d'aquestes mesures per al funcionament de les entitats no es pot desconèixer, tot i que les normes siguin d'un rang inferior. 3.2. En tot cas, a l'hora de fer un canvi d'ordre cal anar amb compte de no alterar el significat de la frase. [...]
106. Documentació administrativa. El recurs. Criteris generals de redacció  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
La claredat, el rigor i la concisió són principis bàsics de la redacció administrativa. Aquests principis es concreten tant en l'estructuració lògica i en blocs homogenis de la informació com en la redacció acurada de la informació que s'expressa. La docu- mentació administrativa parteix gairebé [...]
107. Documentació administrativa. La citació. Criteris generals de redacció  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
La claredat, el rigor i la concisió són principis bàsics de la redacció administrativa. Aquests principis es basen tant en la redacció acurada de la informació que s'hi expressa com en l'estructuració lògica i en blocs homogenis de la informació. La documentació administrativa parteix, gairebé [...]
108. Introducció  [PDF, 175 kB]
Font Criteris de traducció de noms, denominacions i topònims
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
La traducció ocupa un lloc molt important en l'intercanvi d'informació. Moltes de les relacions culturals, polítiques i econòmiques necessiten la traducció com a mitjà per garantir la comunicació. Inicialment, la Comissió Assessora de Llenguatge Administratiu, adscrita a la Direcció General de [...]
109. Documentació administrativa. El contracte i el conveni. Definició  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
, organismes o persones per dur a terme un objectiu d'interès comú. Tot i que els termes conveni i contracte no són exactament sinònims, la pràctica habi- tual els usa indistintament per al mateix tipus de document. De fet, però, l'Administra- ció aplica el terme contracte als contractes administratius com són [...]
110. Sigles i acrònims. Apostrofació. Pronunciació i grafia  [PDF, 313 kB]
Font Abreviacions
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
. Per exemple, algunes formacions que comencen amb i o u seguides de vocal presenten una pronunciació vacil·lant. IESE Institut d'Estudis Superiors de l'Empresa Si es pronuncien amb la i o la u semiconsonàntiques, no s'ha d'apostrofar l'article el ni la preposició de; però si es pronuncien amb la i o la [...]
Pàgines  11 / 13 
<< Anterior  Pàgina  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  Següent >>