Resultats de la cerca criteris: 696

101. Documentació administrativa. La sol·licitud. Estructura 2  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Dades personals EXPOSO: Exposició de fets DEMANO: Sol·licitud Datació Signatura Destinació [...]
102. Documentació administrativa. La sol·licitud. Exemple 1  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Sol·licitud d'inscripció a cursos de formació Dades personals Cognoms i nom DNI Domicili Telèfon Municipi Codi postal Categoria administrativa Destinació Exposició de fets 1. 2. 3. Sol·licitud Signatura Localitat i data ESCOLA D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA DE CATALUNYA [...]
103. Documentació administrativa. La sol·licitud. Exemple 2  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Rosa Herms i Capellas, funcionària del cos superior de la Generalitat de Catalunya, amb DNI 38 367 123 i amb domicili al carrer de la Pujada, 7, 08870 Sitges, telèfon 769 00 34. EXPOSO: Que sóc la responsable de la Secció d'Actuació Administrativa de la Direcció General de Política Lingüística del [...]
104. Documentació jurídica. La denúncia. Fórmula final  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
En aquest apartat es demana que s'admeti i es tramiti la denúncia i es fa constar que es presenta perquè es considera que els fets exposats poden ser delictius. [...]
105. Documentació jurídica. La interlocutòria. Part dispositiva  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
És la part resolutòria del document. Si la decisió afecta més d'una qüestió, és conve- nient utilitzar paràgrafs independents i numerats. Aquest apartat s'encapçala amb l'expressió Part dispositiva o amb una forma conju- gada del verb disposar , per exemple, PART DISPOSITIVA Convoqueu els senyors [...]
106. Documentació jurídica. La provisió. Exemple 1  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Jutjat de Primera Instància i Instrucció 5 de Tossa de Mar Judici de faltes 33/2002 PROVISIÓ Jutgessa: Marina Cruells Jansana Tossa de Mar, 6 d'abril de 2002 L'advocada Rosa Comes Puig, en representació del denunciant, Pol Quer López, ha interposat, dins el termini establert i en la forma escaient [...]
107. Documentació jurídica. La provisió. Exemple 2  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
. ________ del Jutjat d'Instrucció núm. _____ d__________ , resolc que es registrin aquestes actu- acions, que s'incoï el procediment que pertoqui i que es notifiqui a les parts que l'ex- pedient és en aquest Jutjat. Així ho disposo i ho signo. Davant meu, La magistrada jutgessa El secretari (rúbrica [...]
108. Documentació jurídica. La sentència. Fórmula final  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Abans de la signatura acostuma a aparèixer alguna de les fórmules següents: Així ho disposo i ho signo. Així ho disposem i ho signem. Així ho pronuncio, mano i signo. Així ho pronunciem, manem i signem. Aquesta és la meva sentència, que pronuncio, mano i signo. Aquesta és la nostra sentència, que [...]
109. Documentació jurídica. La querella. Dades del procurador o la procuradora i de l'advocat o l'advocada  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
En aquest apartat figuren el nom i els cognoms del procurador o la procuradora i de l'advocat o l'advocada i una fórmula per fer constar que el procurador o la procuradora tenen poders bastants per representar la part querellant. L'expressió en nom i representació de que apareix sovint amb les [...]
110. Documentació administrativa. La citació. Salutació i comiat  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
La citació no ha de portar ni fórmula de salutació ni fórmula de comiat. [...]
Pàgines  11 / 70 
<< Anterior  Pàgina  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  Següent >>