Resultats de la cerca frase exacta: 3,708

101. Accents diacrŪtics: 'ťs' o 'es'?
Font Fitxes de l'Optimot
al Pallars Jussŗ. S'escriu es en els casos segŁents: quan ťs un pronom feble: Es renta les mans; quan ťs un article salat: Segueix es camŪ; quan ťs el nom de la lletra e, en plural: Ressegueix les es.  [...]
102. Pronķncia dels mots prefixats i compostos
Font Fitxes de l'Optimot
pronuncia u la o de contradir i vocal neutra la primera e de entrepŗ) o bť no es neutralitza (es pronuncia o la o de contradir i e tancada la primera e de entrepŗ). En els registres formals, aquesta ķltima soluciů, sense neutralitzaciů, ťs la mťs general.  [...]
103. 'batir' o 'batre'? / Present del verb 'interrompre': 'interrompim' o 'interrompem'? / Present del verb 'batre': 'batim' o 'batem'?
Font Fitxes de l'Optimot
, l'ķltima vocal que hi apareix ťs la e, i no la i (batem i no batim, interrompem i no interrompim, etc.).†Per exemple: Present d'indicatiu debato, debats, debat, debatem, debateu, debaten interrompo, interromps, interromp, interrompem, interrompeu, interrompen Present de subjuntiu debati, debatis, debati [...]
104. Ortografia de la essa sorda: 's', 'ss', 'c' i 'Á'
Font Fitxes de l'Optimot
, acer o caÁa, es pot escriure amb quatre grafies: s (essa), ss (essa doble), c (ce) i Á (ce trencada). A inici de mot es pot trobar: s: sac, serietat, sŪndria, somiar, suma, etc. c: cel, celebrar, circ, cirera, etc. (nomťs davant de e, i) Á: excepcionalment, en els mots Áa i Áo Entre vocals [...]
105. 'es celebra' o 'se celebra'? / Pronom 'es' o 'se' davant de verb comenÁat amb 's-', 'ce-' o 'ci-'
Font Fitxes de l'Optimot
(millor que es suspŤn) se celebrarŗ (millor que es celebrarŗ) se centralitza (millor que es centralitza) se circulava (millor que es circulava) se cita (millor que es cita) En diferents parlars, s'intercala una†e†de suport entre els pronoms acabats amb essa i els verbs comenÁats amb el so de essa sorda [...]
106. El nom de les lletres
Font Fitxes de l'Optimot
El nom de les vint-i-sis lletres de l'alfabet catalŗ ťs:† Lletra Nom a a b be / be alta c ce d de e e f efa g ge h hac i i / i llatina j jota k ca l ela m [...]
107. Pronķncia de 'waterpolo', 'karate', 'cķter', etc. / Manca de neutralitzaciů de les vocals ŗtones d'algunes paraules en catalŗ oriental
Font Fitxes de l'Optimot
En els parlars orientals, en general, les vocals a i e es neutralitzen en posiciů ŗtona i la vocal o es pronuncia u en aquesta posiciů. Ara bť, en aquests mateixos parlars, la sŪl∑laba ŗtona d'una sŤrie de mots (manlleus, cultismes, neologismes, etc.) no es neutralitza, sinů que es mantť la vocal [...]
108. La ce trencada ('Á') / Ortografia de la essa sorda: 'c' o 'Á'?
Font Fitxes de l'Optimot
, etc. Davant les vocals e, i s'escriu c, i mai Á. En algunes paraules es produeix una alternanÁa entre c i Á si canvia la vocal que la segueix. Aquesta alternanÁa ortogrŗfica pot tenir lloc en els casos segŁents: quan es flexiona una paraula en gŤnere o en nombre: creenÁa-creences [...]
109. 'booliŗ' o 'booleŗ'? / 'nietzschiŗ' o 'nietzscheŗ'?
Font Fitxes de l'Optimot
Quan la e final de certs noms propis es pronuncia en la llengua d'origen, els derivats per indicar relaciů o pertinenÁa al personatge conegut corresponent o a la seva obra es formen a partir de la terminaciů -ŗ, -ana (i no -iŗ, -iana). Per exemple: nietzscheŗ, nietzscheana (de Nietzche) booleŗ [...]
110. 'enrera' o 'enrere'? / 'endarrera' o 'endarrere'? / 'rera' o 'rere'?
Font Fitxes de l'Optimot
Els adverbis enrere i endarrere s'escriuen amb -e final, aixŪ com l'adverbi o preposiciů rere. Per exemple: Tira't enrere si no vols caure cingle avall. (i no enrera) Han quedat endarrere i no els hem vist mťs. (i no endarrera) Empitjora dia rere dia. (i no rera) Les variants enradere (o [...]
Pŗgines  11 / 371 
<< Anterior  Pŗgina  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  SegŁent >>