Resultats de la cerca frase exacta: 303

101. bo bona
Font Diccionari de la llengua catalana de l'Institut d'Estudis Catalans (2a edició)
. Al bo de la funció. bo i Expressió anteposada a un adjectiu, a un adverbi o a un gerundi, que serveix per a emfasitzar-los. Anava bo i distret. Va arribar bo i corrents. La vaig trobar bo i dormint. a les bones loc. adv. Amistosament, per la persuasió, no recorrent a mitjans restrictius. Exclamació [...]
102. gènere
Font Diccionari de la llengua catalana de l'Institut d'Estudis Catalans (2a edició)
distribució dels substantius en classes nominals, en funció d'un cert nombre de propietats formals que es manifesten per mitjà d'afixos flexius, de la concordança amb l'adjectiu o de la referència pronominal. gènere ambigu Gènere atribuït per la gramàtica tradicional als noms de cosa que [...]
103. part 2
Font Diccionari de la llengua catalana de l'Institut d'Estudis Catalans (2a edició)
lèxica o classe de mots que designa conceptes i coses de la realitat, definida a partir de criteris morfològics, semàntics i sintàctics. En la gramàtica tradicional les parts de l'oració són: substantiu, adjectiu, pronom, verb, adverbi, preposició i conjunció. part consegüent Consegüent 3 . Element [...]
104. ésser 1
Font Diccionari de la llengua catalana de l'Institut d'Estudis Catalans (2a edició)
l'armari desada. La universitat és al barri nou. ésser amb algú Acompanyar-lo. Demà serà amb tu tot el dia. Verb còpula que serveix per a afirmar del subjecte que posseeix tal o tal qualitat o atribut, expressat per un adjectiu o per una locució adjectival. L'or és groc. La corona és d'argent. [...]
105. metge o mèdic?
Font Fitxes de l'Optimot
Cal no confondre el mot metge, que és un substantiu, amb el mot mèdic, que és l'adjectiu que fa referència a la medicina o als metges i metgesses. Així, per exemple, no és correcta l'oració: M'han demanat un certificat metge, perquè cal fer servir l'adjectiu, és a dir, mèdic. Direm, doncs [...]
106. fixe o fix?
Font Fitxes de l'Optimot
fix L'adjectiu correcte és fix, i no fixe. El plural de fix és fixos. Així, cal dir, per exemple, contractes fixos, i no contractes fixes. La forma fixes només és correcta per a l'adjectiu femení plural. Per exemple: despeses fixes.  [...]
107. color
Font Diccionari de la llengua catalana de l'Institut d'Estudis Catalans (2a edició)
colors tràgics, molt negres. color adjectiu Color que per a ésser fixat requereix un mordent. Càrrega dels quarks que representa en la interacció forta un paper anàleg al que fa la càrrega elèctrica en la interacció electromagnètica.  [...]
108. grau
Font Diccionari de la llengua catalana de l'Institut d'Estudis Catalans (2a edició)
és intolerable. Nivell d'intensitat que poden expressar un adjectiu o un adverbi, generalment a través d'unes marques morfològiques o sintàctiques. Grau comparatiu, superlatiu. grau d'obertura En fonèt., distància que separa el paladar i la llengua en una emissió vocàlica normal [...]
109. annexe o annex?
Font Fitxes de l'Optimot
annex La paraula correcta és annex, i no annexe, tant si es tracta d'un nom com si és un adjectiu. El plural del substantiu annex és annexos. Així, cal dir, per exemple, un informe amb dos annexos, i no un informe amb dos annexes.  El plural de l'adjectiu masculí també és annexos. Per exemple [...]
110. cas 1
Font Diccionari de la llengua catalana de l'Institut d'Estudis Catalans (2a edició)
cas greu de verola. En certes llengües, categoria gramatical del substantiu, l'adjectiu i el pronom relacionada amb la funció sintàctica que aquests realitzen dins l'oració. El llatí té sis casos: el nominatiu, el vocatiu, el genitiu, l'acusatiu, el datiu i l'ablatiu. En ling [...]
Pàgines  11 / 31 
<< Anterior  Pàgina  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  Següent >>