Resultats de la cerca frase exacta: 811

Criteris lingüístics
111. Equivalències castellà - català. previo -a adj [anteposat]  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
previo -a adj [anteposat] - previ prèvia adj / després de loc Dit del tràmit que s'ha de fer abans perquè es pugui donar una situació. ES: Llegar sin previo aviso. Se puede acceder a las ayudas previa presentación de los documentos. Se le entrega previa presentación del carnet. CA: Arribar sense [...]
112. Equivalències castellà - català. proceder a v intr  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
proceder a v intr-procedir a v intr En un procés judicial o administratiu, dur a terme l'acció que pertoca. ES: Proceder a la archivación del caso, al desahucio, al embargo. El letrado puede proceder. Proceda con arreglo a las leyes. CA: Procedir a l'arxivament del cas, al desnonament, a l' [...]
113. Equivalències castellà - català. renunciar a v intr  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
renunciar a v intr - renunciar (a) v tr/intr Una persona o una entitat, decidir de no agafar o no executar allò que li pertany, allò a què té dret, per voluntat pròpia i amb caràcter de decisió permanent. CA: Renuncià l'herència (o a l'herència). Renunciar un càrrec (o a un càrrec). [...]
114. Noms referits a éssers animats. Designacions de càrrecs  [PDF, 175 kB]
Font Criteris de traducció de noms, denominacions i topònims
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
INE el síndic major de la Sindicatura el síndico mayor de la Sindicatura de Comptes de Cuentas la consellera de Justícia la consejera de Justicia el ministre de Sanitat el ministro de Sanidad En el cas que la denominació d'un mateix càrrec pugui correspondre a adscripcions orgàniques diferents, la [...]
115. Noms referits a éssers animats. Formes de tractament  [PDF, 175 kB]
Font Criteris de traducció de noms, denominacions i topònims
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
El criteri general és traduir a la llengua d'arribada les formes de tractament o de designació genèrica de les persones que precedeixen els noms propis i les formes protocol·làries de tractament, tant si s'expressen de forma desplegada com abreujada. En català: En castellà: el senyor Pedro García [...]
116. Noms referits a éssers animats. Variants dels noms  [PDF, 175 kB]
Font Criteris de traducció de noms, denominacions i topònims
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Els sobrenoms, renoms, pseudònims, renoms col·lectius, hipocorístics i altres variants dels noms no es tradueixen. En català: En castellà: Los Tarantos los Tarantos El Lute el Lute el Caracremada El Caracremada el Noi del Sucre El Noi del Sucre el Tonet El Tonet Perot lo Lladre Perot lo Lladre l'Es [...]
117. Equivalències castellà - català. abogado -a m i f  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
abogado -a m i f - advocat -ada [o -essa] m i f Persona que assessora legalment i defensa els interessos d'altri en causes judicials. NOTA: En castellà el femení tant pot ser abogada com abogado. En català la forma femenina habitual és advocada i, a diferència del castellà, no es diu advocat per al [...]
118. Equivalències castellà - català. aceptador -a m i f  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
aceptador -a m i f = aceptante [...]
119. Equivalències castellà - català. acreedor -a m i f  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
acreedor -a m i f - creditor -a m i f Persona física o jurídica vers la qual hom té un deute; persona física o jurídica a favor de la qual es constitueix una obligació de manera que té dret a exigir el compliment del deute i anar contra el patrimoni del deutor en cas d'incompliment. [...]
120. Equivalències castellà - català. actor -a m i f  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
actor -a m i f = demandante [...]
Pàgines  12 / 82 
<< Anterior  Pàgina  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  Següent >>