Resultats de la cerca criteris: 467

Criteris lingüístics
111. Abreviatures. Escriptura. Punt abreviatiu i signes de puntuació  [PDF, 313 kB]
Font Abreviacions
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Com s'ha dit anteriorment, és recomanable no incloure abreviatures dins d'un text seguit. Tot i això, quan en aquest cas s'utilitza una abreviatura amb punt abreviatiu i coincideix amb el final d'una frase, només s'escriu un punt. De la mateixa manera, si el punt abreviatiu va seguit de punts [...]
112. Documentació jurídica. La provisió. Exemple 2  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
. ________ del Jutjat d'Instrucció núm. _____ d__________ , resolc que es registrin aquestes actu- acions, que s'incoï el procediment que pertoqui i que es notifiqui a les parts que l'ex- pedient és en aquest Jutjat. Així ho disposo i ho signo. Davant meu, La magistrada jutgessa El secretari (rúbrica [...]
113. Documentació administrativa. La invitació. Exemple 1  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Capçalera Data: 21 de desembre de 2001 R/n: 236/A2001 R/v: 14/MRF Afer: Divisió de parcel·la Destinació: Servei de Planificació D'acord amb el que disposa l'article 951 de la Llei del sòl, no es poden dividir les parcel·les que el Pla general municipal d'ordenació ha fixat com a mínimes. Per tant [...]
114. Equivalències castellà - català. devengar v tr  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
devengar v tr - donar / generar / meritar / produir / rendir / reportar v tr Una activitat, un producte financer, una persona mitjançant la seva feina, etc., originar el dret a rebre una quantitat de diners o una compensació. ES: Esta actividad devenga un beneficio de X euros. Hay que pagarle el [...]
115. Equivalències castellà - català. asegurador -a m i f  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
asegurador -a m i f - assegurador -a m i f Entitat que, en una assegurança, assumeix el cobriment de riscs de tercers. NOTA: Per referir-se a l'empresa se sol usar el nomfemení asseguradora (castellà aseguradora). [...]
116. Equivalències castellà - català. preclusión f  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
preclusión f - preclusió f Caràcter d'un procés judicial segons el qual el judici es divideix en etapes, cadascuna de les quals clausura l'anterior sense que hi hagi la possibilitat que es replantegin les decisions preses. [...]
117. Equivalències castellà - català. repregunta f  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
repregunta f-repregunta f Cadascuna de les preguntes que el litigant, l'advocat o el fiscal adrecen a un testimoni presentat per l'altra part, després d'haver respost a cada una de les preguntes de l'interrogatori. [...]
118. Equivalències castellà - català. reglamentar v tr  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
reglamentar v tr-reglamentar v tr Establir per reglament el funcionament d'una cosa. [...]
119. Equivalències castellà - català. tasar v tr  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
tasar v tr - taxar v tr Determinar el valor d'un bé. [...]
120. Documentació jurídica. La interlocutòria. Fórmula final i signatures  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
D'acord amb l'article 204 de la Llei d'enjudiciament civil, les resolucions judicials les signa el jutge o la jutgessa o tots els magistrats i s'han d'autoritzar o publicar mitjan- çant la signatura del secretari o la secretària judicial. En castellà, és habitual que la fórmula final que precedeix [...]
Pàgines  12 / 47 
<< Anterior  Pàgina  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  Següent >>