Resultats de la cerca criteris: 957

111. Documentació jurídica. La querella. Criteris generals de redacció  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
En la redacció d'aquest document cal tenir en compte les exigències generals de contingut establertes per la legislació vigent i la legislació específica aplicable a cada cas concret. L'article 277 de la Llei d'enjudiciament criminal estableix els requisits de caràcter general per al cas de la [...]
112. Documentació jurídica. La querella. Formulació de la querella  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
S'introdueix amb els verbs formulo, presento o interposo . [...]
113. Documentació jurídica. La sentència. Criteris generals de redacció  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Per a la redacció de la sentència, cal tenir en compte els requisits exigits per la legis- lació vigent: ? articles 245 i 248 de la Llei orgànica del poder judicial ? articles 206 a 222 de la Llei d'enjudiciament civil ? articles 141 i 142 de la Llei d'enjudiciament criminal Tradicionalment, les [...]
114. Equivalències castellà - català. a petición de loc  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
a petición de loc - a petició (de) loc Dit de l'actuació que es fa perquè una persona ho encomana o ho demana. NOTA: No s'ha d'ometre l'article que segueix aquesta construcció, excepte en casos de locucions lexicalitzades. CA: A petició de la persona interessada. A petició (o a instància) de part [...]
115. Equivalències castellà - català. acta de apeo f  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
acta de apeo f - acta de delimitació f Document en què s'acredita que s'ha delimitat un terreny. [...]
116. Equivalències castellà - català. acto de conciliación f  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
acto de conciliación f - acte de conciliació m Acte jurisdiccional voluntari, generalment previ a un procés judicial o administratiu, per establir un acord directe entre les parts. [...]
117. Equivalències castellà - català. allanamiento de morada m  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
allanamiento de morada m - violació de domicili f Delicte consistent a entrar en un domicili sense autorització o a romandre-hi contra la voluntat de qui n'és propietari o inquilí. [...]
118. Equivalències castellà - català. alzamiento de bienes m  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
alzamiento de bienes m-aixec / aixec de béns / aixecament de béns / alçament de béns m Provocació voluntària d'una situació d'insolvència econòmica amb la finalitat de perjudicar els creditors. [...]
119. Equivalències castellà - català. arbitraje de equidad m  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
arbitraje de equidad m - arbitratge d'equitat m Arbitratge en el qual la decisió es fonamenta en l'ús i els costums professionals del lloc on ocorren els fets del litigi. [...]
120. Equivalències castellà - català. asunción de deuda f  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
asunción de deuda f - assumpció de deute f Acte de fer-se càrrec d'un deute d'una altra persona, d'acord amb el creditor. [...]
Pàgines  12 / 96 
<< Anterior  Pàgina  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  Següent >>