Resultats de la cerca frase exacta: 3,708

111. adaptaciů de manlleus amb essa inicial davant de consonant / adaptaciů d'estrangerismes: estrŤs, esprint, esquetx, etc.
Font Fitxes de l'Optimot
En catalŗ, quan s'adapta†una paraula estrangera comenÁada amb s seguida de consonant, s'hi†afegeix una e- al davant. Per exemple: eslÚgan, espot, estrŤs, estand, esquetx, espagueti, estŗrter, etc.†En l'ŗmbit dels esports tambť es troben casos com ara†esquaix, esprint, estic†o†esmaixar. Per fer el [...]
112. Numerals ordinals (formaciů)
Font Fitxes de l'Optimot
terminacions -Ť, -ena, -ens, -enes:† set: setŤ, setena, setens, setenes quinze: quinzŤ, quinzena, quinzens, quinzenes vint-i-tres: vint-i-tresŤ, vint-i-tresena, vint-i-tresens, vint-i-tresenes quaranta-u: quaranta-unŤ, quaranta-unena, quaranta-unens, quaranta-unenes cent dos: cent dosŤ, cent dosena [...]
113. 'mor-te' o 'more't'? / Imperatiu del verb 'morir-se'
Font Fitxes de l'Optimot
La segona persona de singular de l'imperatiu del verb morir ťs mor. Quan es combina amb el pronom de segona persona del singular s'obtť la combinaciů mor-te. Ara bť, de vegades se sol afegir una e de suport al verb i aleshores el pronom feble adopta la forma 't: more't. Per exemple: T'odio [...]
114. Present dels verbs acabats en '-metre': 'emitim' o 'emetem'? / 'emitir' o 'emetre'?
Font Fitxes de l'Optimot
Els verbs acabats en -metre (admetre, emetre,†ometre, remetre...)†sůn de la segona conjugaciů i no pas de la tercera. Per tant, en la primera i la segona persona del plural del present d'indicatiu i el present de subjuntiu d'aquests verbs, l'ķltima vocal que hi apareix ťs la e†i no la i (admetem i [...]
115. Gerundis acabats en '-ent': 'batint' o 'batent'?
Font Fitxes de l'Optimot
...)† rompre (i derivats: corrompre, interrompre, irrompre, prorrompre...)† els verbs acabats en -metre:†admetre, emetre, ometre, permetre, remetre, trametre, transmetre...† concebre i percebre† Per tant, la vocal que apareix a la terminaciů de gerundi d'aquests verbs ťs la e i no la i. Per exemple [...]
116. Infinitius acabats en '-re' i '-er': 'incluir' o 'incloure'?
Font Fitxes de l'Optimot
...)† rompre (i derivats: corrompre, interrompre, irrompre, prorrompre...)† els verbs acabats en -metre:†admetre, emetre, ometre, permetre, remetre, trametre, transmetre...† concebre i percebre Per tant, la vocal que apareix a la terminaciů d'infinitiu d'aquests verbs ťs la e i no la i. Per exemple [...]
117. 'darrera' o 'darrere'?
Font Fitxes de l'Optimot
totes les barrabassades que ha fet, la pitjor ťs la darrera. (hi ha implŪcit el nom barrabassada: la darrera barrabassada) En canvi, quan es tracta de la preposiciů, l'adverbi o el nom, cal utilitzar darrere, amb -e final. Per exemple: L'escombra ťs darrere la porta. (preposiciů) Seu darrere, que [...]
118. 'QuŤ fort!' o 'Que fort!'? / El mot 'que' com a forma exclamativa / El mot 'quŤ' com a pronom interrogatiu
Font Fitxes de l'Optimot
corruptes! (i no QuŤ n'hi ha, de corruptes!) AixŪ doncs, en els parlars orientals, aquest mot es pronuncia amb vocal†neutra,†mentre que en els parlars occidentals, la pronķncia ťs amb e tancada. D'altra banda, hi ha el pronom interrogatiu quŤ, que equival a dir 'quina cosa'. I tambť hi ha el nom quŤ [...]
119. Regles d'accentuaciů grŗfica: mots aguts, plans i esdrķixols
Font Fitxes de l'Optimot
terminacions segŁents: a, e, i, o, u (excepte si la i i la u formen part d'un diftong que no sigui gŁi ni qŁi: desmai, canteu, avui, perÚ pingŁŪ), as, es, is, os, us, en i in. Per exemple: anirŗs, camiů, comprŤn, costůs, dormŪs, obtķs, perdťs, tabķ; MercŤ, DublŪn, Rupiŗ, etc. 2. S'accentuen les paraules [...]
120. Article neutre 'lo' + adjectiu / 'Farem tot lo possible' o 'Farem tot el possible'?
Font Fitxes de l'Optimot
†allÚ essencial del projecte). d) Noms abstractes relacionats amb els adjectius. Demŗ sabrem la profunditat de l'escletxa (i no Demŗ sabrem lo profund de l'escletxa). e) En el cas de les oracions exclamatives, es poden utilitzar construccions com ara, si†/†que n'ťs de + adjectiu, com ťs de + adjectiu [...]
Pŗgines  12 / 371 
<< Anterior  Pŗgina  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  SegŁent >>