Resultats de la cerca criteris: 467

Criteris lingüístics
121. Noms referits a llocs. L'article i els topònims  [PDF, 175 kB]
Font Criteris de traducció de noms, denominacions i topònims
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Pel que fa als articles que formen part d'aquests noms de lloc, cal tractar-los de manera diferent segons si es tracta d'una forma amb tradició i, per tant, traduïda, o d'una forma que es manté en la llengua original. 33 En el cas que el topònim tingui una forma tradicional en la llengua d'arribada [...]
122. Documentació administrativa. La carta. Identificació de l'organisme  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Pel que fa a la resta d'elements que configuren el disseny gràfic de la carta (amplada de marges, situació del logotip i de l'adreça, etc.), atès que afecta tota la documenta- ció d'un organisme, cal seguir les normes o els programes de cada institució. Així, en el cas de la Generalitat de [...]
123. Documentació jurídica. La denúncia. Dades de la persona denunciant o mandatària  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
En aquest apartat han de figurar el nom i les dades (DNI, adreça, etc.) de la persona denunciant, en cas que la denúncia es faci personalment. constar les dades següents: ? nom i dades de la persona mandatària ? nom i cognoms de la persona denunciant ? fórmula per fer constar que el mandatari o la [...]
124. Documentació jurídica. Presentació. Definició  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
La demanda és un escrit presentat davant d'un jutjat per iniciar un plet, en el qual s'exerceixen una o diverses accions. Aquesta és la forma més habitual d'iniciar un procés en el cas del procediment civil. [...]
125. Equivalències castellà - català. robo m  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
robo m - robament / robatori m Acció i delicte de robar. NOTA: El delicte rep el nom de robatori i l'acció en si pot rebre les dues denominacions. També pot referir-se a allò que s'ha robat. [...]
126. Símbols  [PDF, 313 kB]
Font Abreviacions
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Els símbols són el cas menys conflictiu d'abreviació, on es presenten menys vacillacions i hi ha uns criteris més homogenis. Aquest abreujament afecta només l'escriptura, ja que els símbols es llegeixen desplegant-los. 15 m2 quinze metres quadrats 300 PTA/kg tres-centes pessetes el quilo [...]
127. Equivalències castellà - català. declarar v tr  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
declarar3 v tr-declarar v tr Un jutge o un tribunal, establir i enunciar la natura d'algú amb relació a un afer sotmès a procés judicial. CA: Van declarar l'acusat culpable. El jutge el va declarar insolvent. [...]
128. Equivalències castellà - català. plenario -a adj  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
plenario -a adj - plenari -ària adj Que fa el ple. CA: Assemblea plenària [...]
129. Documentació jurídica. administratiu. Criteris generals de redacció  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Per redactar aquest document, s'han de tenir en compte les exigències generals de contingut establertes per la legislació vigent i la legislació específica aplicable a cada cas concret. El primer apartat de l'article 45 de la Llei reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa estableix [...]
130. Documentació administrativa. La sol·licitud. Dades personals  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
En aquest apartat apareixen les dades següents de la persona interessada o de qui la representi: el nom i els cognoms, el document nacional d'identitat i el domicili o la identificació del lloc i del mitjà que es prefereixin per a les notificacions. A més d'aquesta informació bàsica, aquest apartat [...]
Pàgines  13 / 47 
<< Anterior  Pàgina  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  Següent >>