Resultats de la cerca frase exacta: 463

Fitxes de l'Optimot  | Sintaxi
121. 'Ser' o 'estar': 'ser' davant de locatius / Nova gramàtica
Font Fitxes de l'Optimot
. La casa és a un quilòmetre d'aquí. Aquesta mera localització amb el verb ser també es fa servir amb una construcció d'infinitiu o amb la preposició amb (per expressar coincidència entre dos individus o entitats). Per exemple: En Ricard és a comprar el pa. L'administratiu és amb la cap del [...]
122. designar ('indicar per a un càrrec') / 'designar' o 'nomenar'?
Font Fitxes de l'Optimot
En llengua general, un dels significats que tenen tant el verb designar com el verb nomenar és 'indicar alguna persona per a un càrrec o una funció'. Tant designar com nomenar, poden portar un complement que indica el càrrec i que no va introduït per preposició. Per exemple: Han nomenat Fabio [...]
123. Nova gramàtica / 'tot i això' o 'tot i així'?
Font Fitxes de l'Optimot
Les locucions tot i això (o tot i amb això) i tot i així (o així i tot) es fan servir per indicar un contrast entre dos elements. Per exemple: Té molta feina; tot i això, tractant-se de tu, ho farà. No viuen gaire lluny. Tot i així, no crec que vinguin. També hi ha altres connectors que també [...]
124. Pronoms 'li' o 'l'hi' / Combinacions de dos pronoms
Font Fitxes de l'Optimot
El pronom li substitueix el complement indirecte de tercera persona del singular, tant si és masculí com femení. Per exemple: Li dono el sopar (Dono el sopar a la nena). Ara bé, quan aquest pronom coincideix amb el pronom de complement directe el, el pronom li es transforma en hi i s'obté la com [...]
125. 'el que' o 'el qui'?; 'aquell que' o 'aquell qui'? / Oracions relatives substantives amb pronom referit a persona / Nova gramàtica
Font Fitxes de l'Optimot
En les oracions de relatiu substantives en què el relatiu es refereix a persones, es poden utilitzar els pronoms qui o que, precedits o no d'altres elements. 1. Qui Es pot fer servir el relatiu qui. Per exemple: Qui digués això mentiria. Aquest pronom relatiu també pot anar precedit de [...]
126. Nova gramàtica / 'pel matí' o 'al matí'? / 'per la tarda' o 'a la tarda'? / Preposicions en les parts del dia
Font Fitxes de l'Optimot
En català, per expressar que una acció transcorre en una part del dia (matí, migdia, tarda, vespre, nit...), les preposicions que es fan servir són a o de, segons el cas. Per exemple: Va sortir de casa al matí / al migdia / a la tarda / al vespre / a la nit; Treballa de matí/nit. La construcció [...]
127. Oracions de relatiu adjectives amb antecedent humà / 'l'home qui ha vingut' o 'l'home que ha vingut'? / 'qui' o 'que'?
Font Fitxes de l'Optimot
En les oracions de relatiu adjectives en què l'antecedent del relatiu és humà es poden fer servir els pronoms que, qui o el qual (la qual, els quals, les quals) segons el cas. 1. En funció de subjecte, es fa servir el pronom relatiu que. Per exemple: El professor que imparteix aquesta [...]
128. 'Col·labora-hi' o 'Col·labora'?, 'Apunta-t'hi' o 'Apunta't'?, etc. / Elisió del complement de règim en situacions díctiques / Nova gramàtica
Font Fitxes de l'Optimot
Verbs com ara apuntar-se, col·laborar, inscriure's o participar demanen un complement de règim preposicional que indica l'activitat o l'acció a la qual es fa referència. Quan aquest complement no és explícit en l'oració, convé reprendre'l amb el pronom feble hi. Per exemple: Avui comença el [...]
129. 'sembla sentir' o 'sembla que sent'? / 'sembla ser que' o 'sembla que'? / És correcte 'semblar' + infinitiu en català? / Nova gramàtica
Font Fitxes de l'Optimot
El verb semblar, quan té el sentit d'opinió o d'aparença, pot dur oracions subordinades de tipus diferent. Com a verb d'opinió, es pot construir amb una subordinada d'indicatiu o bé, en certs contextos, amb una subordinada d'infinitiu. En tots dos casos, l'oració és impersonal i porta un [...]
130. 'Teniu que estudiar' o 'Heu d'estudiar'? / 'Hi ha que fer un viatge' o 'Cal fer un viatge'? / Perífrasis d'obligació
Font Fitxes de l'Optimot
Per expressar una obligació, una necessitat o una conveniència que s'ha de complir, es poden fer servir diverses construccions. Les principals són les següents: haver de + infinitiu. Per exemple: He de presentar l'informe demà al matí.   caldre + infinitiu (o caldre que + verb en subjuntiu). [...]
Pàgines  13 / 47 
<< Anterior  Pàgina  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  Següent >>