Resultats de la cerca criteris: 957

121. Equivalències castellà - català. autenticación de firma f  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
autenticación de firma f - autenticació de firma / autenticació de signatura f Acte per mitjà del qual una persona autoritzada legalitza una firma perquè tingui plens efectes jurídics. [...]
122. Equivalències castellà - català. blanqueo de dinero m  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
blanqueo de dinero m - blanqueig de diner m Conjunt d'operacions que possibiliten un ús legal de diners obtinguts il·legalment. [...]
123. Equivalències castellà - català. capacidad de obrar f  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
capacidad de obrar f-capacitat d'actuar / capacitat d'obrar f Aptitud plena d'una persona per ser titular de drets i obligacions i poder-los exercir, que generalment s'adquireix amb la majoria d'edat. [...]
124. Equivalències castellà - català. concurso de acreedores m  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
concurso de acreedores m - concurs de creditors m Procediment judicial d'execució col·lectiva del patrimoni d'una persona que es troba en insolvència patrimonial. [...]
125. Equivalències castellà - català. defecto de forma m  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
defecto de forma m - defecte de forma m Falta derivada de la no-observança de les normes processals en una causa, que pot arribar a produir la nul·litat de les actuacions. [...]
126. Equivalències castellà - català. derecho de tanteo m  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
derecho de tanteo m-dret de tempteig m Dret d'adquisició preferent d'una cosa que ha de ser alienada a títol onerós amb preferència a d'altres. [...]
127. Equivalències castellà - català. desdecirse de v intr  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
desdecirse de v intr = retractar [...]
128. Equivalències castellà - català. día de autos m  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
día de autos m - dia dels fets m Dia en què es van produir els fets que són objecte d'una actuació judicial. [...]
129. Equivalències castellà - català. en grado de loc  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
en grado de loc - en grau de loc Expressió usada per indicar el grau en què es troba un plet. ES: El juicio se encuentra en grado de apelación. Conocer en grado de una causa. Las decisiones de este tribunal son estudiadas en grado de recurso. CA: El judici es troba en grau d'apel·lació. Conèixer en [...]
130. Equivalències castellà - català. en grado de loc  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
en grado de loc - en grau de loc Expressió usada per indicar la tipologia o la intensitat de la participació d'una persona en un fet delictiu, que queda reflectida en l'acusació o en la sentència. CA: Acusat d'assassinat en grau de temptativa. Processats per pertinença a banda armada en grau de [...]
Pàgines  13 / 96 
<< Anterior  Pàgina  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  Següent >>