Resultats de la cerca frase exacta: 130

121. Documentació jurídica. La provisió. Exemple 1  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Jutjat de Primera Instància i Instrucció 5 de Tossa de Mar Judici de faltes 33/2002 PROVISIÓ Jutgessa: Marina Cruells Jansana Tossa de Mar, 6 d'abril de 2002 L'advocada Rosa Comes Puig, en representació del denunciant, Pol Quer López, ha interposat, dins el termini establert i en la forma escaient [...]
122. Les lletres. LA GRAFIA DELS SONS OCLUSIUS
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
, Blanes, Constantinoble; braç, broma, brut, abril, arbre, cabra, obrir, pobre, rebre, Brauli, Gabriel, Llobregat, Ginebra. S'escriu v en alguns noms propis estrangers: Le Havre, Sèvres, Vladimir, Vladivostok. b) Darrere de m: ambient, bomber, combat, comboi, desimbolt, embotit, embut, símbol, també [...]
123. Noms referits a llocs. Consideracions legals  [PDF, 175 kB]
Font Criteris de traducció de noms, denominacions i topònims
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
d'abril, de normalització lingüística a les Illes Balears, article 14: «1. Els topònims de les Illes Balears tenen com a única forma oficial la catalana. »2. Correspon al Govern de la Comunitat Autònoma, d'acord amb l'assessorament de la Universitat de les Illes Balears, determinar els noms oficials [...]
124. Documentació jurídica. La provisió. Definició  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
deriven càrregues o perquè afecta drets processals de les parts, sempre que en aquests casos no s'exigeixi expressament la forma d'interlocutòria. Pel que fa al terme per designar aquest document, la Resolució de 3 d'abril de 1991, per la qual es publiquen acords sobre llenguatge administratiu (DOGC núm [...]
125. Documentació jurídica. La interlocutòria. Definició  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
terme per designar aquest document, la Resolució de 3 d'abril de 1991, per la qual es publiquen acords sobre llenguatge administratiu (DOGC núm. 1438, de 3 de maig de 1991), estableix la forma interlocutòria (en castellà, auto ). [...]
126. Noms referits a coses. Esdeveniments històrics, culturals i festius  [PDF, 175 kB]
Font Criteris de traducció de noms, denominacions i topònims
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
l'Onze de Setembre el Once de Septiembre la Fira d'Abril la Feria de Abril la Fira de Sant Isidre la Feria de San Isidro la Puríssima la Inmaculada Concepción 3.2.2. Fets històrics singulars Les designacions de fets històrics singulars es tradueixen. En català: En castellà: la Segona Guerra Mundial la [...]
127. Documentació administrativa. La sentència. Exemple  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
, secretari S'han excusat d'assistir-hi: Albert Vidal Abril Iolanda Veiga Espona Aleix Navarro Comes Ordre del dia 1. Lectura i aprovació de l'acta de la sessió anterior. 2. Examen de la documentació sobre el nou sistema d'informació a l'usuari. 3. [?] Desenvolupament de la sessió 1. La presidenta obre la [...]
128. Nom. Nominalitzacions  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
1. Identificació de la qüestió El recurs de la nominalització, que consisteix a emprar un nom verbal en substitució d'un verb, no és incorrecte, però abusar-ne pot afectar la intel·ligibilitat del text. La presente Ley tiene por objeto la transposición de la Directiva 93/13/CEE, de 5 de abril de [...]
129. Funció distintiva. Noms propis referits a coses. Documents oficials i normes  [PDF, 853 kB]
Font Majúscules i minúscules
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Directiva 93/13/CEE del Consell, de 5 d'abril, les directives europees sobre les clàusules abusives en els contractes fets amb consumidors el Tractat de Maastricht els tractats internacionals la Sentència 127/1994 del Tribunal Constitucional una sentència ferma Si el títol d'una norma inclou el d'una altra [...]
130. Documentació administrativa. El contracte i el conveni. Exemple de conveni  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
termini es prorrogarà automàticament per períodes d'un any si cap de les parts no el denuncia amb una antelació mínima de dos mesos. I, com a prova de conformitat amb el contingut d'aquest conveni, el signen per qua- druplicat. Igualada, 24 d'abril de 2001 (noms i rúbriques) [...]
Pàgines  13 / 13 
<< Anterior  Pàgina  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13