Resultats de la cerca criteris: 467

Criteris lingüístics
131. Equivalències castellà - català. decomiso m  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
decomiso m-decomís / comís mAcció de decomissar;material decomissat; pena accessòria a la principal que consisteix a privar la persona infractora dels instruments o el producte del delicte o la falta. NOTA: S'aplica també als objectes de les persones preses que són retinguts pel centre penitenciari [...]
132. Sigles i acrònims. Gènere i nombre  [PDF, 313 kB]
Font Abreviacions
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
En general, les sigles i els acrònims conserven el gènere i el nombre que té la denominació completa. el DOGC el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya el MACBA el Museu d'Art Contemporani de Barcelona la UPC la Universitat Politècnica de Catalunya una TAC una tomografia axial computada les [...]
133. Abreviatures. Escriptura. Majúscules i minúscules  [PDF, 313 kB]
Font Abreviacions
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Les abreviatures s'escriuen en majúscula o minúscula inicial d'acord amb la manera com s'escriuria el mot o el sintagma que abreugen. Núm. de sèrie: 24-3245 (a inici de ratlla) ...està inscrit al curs (matrícula núm. 27564) En són una excepció les formes abreujades de tractament i de designació [...]
134. Equivalències castellà - català. fallo m  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
fallo m - decisió / part dispositiva f Acció de decidir; part dispositiva d'una sentència en què es resolen els punts litigiosos, o s'indica si es condemna o s'absol el demandat, o es consignen els elements de caràcter imperatiu. NOTA: En castellà, fallo s'usa de vegades com a sinònim de sentencia [...]
135. Documentació jurídica. administratiu. Destinació  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Cal indicar la denominació de l'òrgan jurisdiccional davant del qual s'interposa el recurs. [...]
136. Equivalències castellà - català. comisionista m i f  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
comisionista m i f-comissionista m i f Persona que treballa per comissió en el comerç. [...]
137. Equivalències castellà - català. legado m  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
legado m - llegat m Allò que hom llega en el seu testament o codicil. [...]
138. Equivalències castellà - català. testar v intr  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
testar v intr - fer testament loc v / testar v intr Redactar el testament. [...]
139. Documentació administrativa. La convocatòria de reunió. Ordre del dia  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Aquest apartat, llevat de les sessions constitutives, s'inicia amb el punt Lectura i apro- vació de l'acta de la reunió anterior. El darrer punt de l'ordre del dia és el Torn obert de paraules, que és el període obert d'intervencions a la fi d'una sessió d'un òrgan col·legiat. Pel que fa a les [...]
140. Documentació administrativa. La carta. Cos  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
A part dels criteris generals de redacció expressats i com a tret que afecta tot el text de la carta, convé recordar que des del primer moment cal definir el to de relació entre els comunicants. Aquest to, que sempre s'ha de moure en un nivell de formali- tat, pot ser solemne, respectuós o cordial [...]
Pàgines  14 / 47 
<< Anterior  Pàgina  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  Següent >>