Resultats de la cerca frase exacta: 463

Fitxes de l'Optimot  | Sintaxi
131. Verbs amb pronom feble 'hi' / 'veure-hi' o 'veure-s'hi'?
Font Fitxes de l'Optimot
El verb veure-hi significa 'tenir el sentit de la vista'. En canvi, la forma pronominal veure-s'hi significa 'tenir algú claror suficient per veure-hi'.  En conseqüència, caldrà fer servir veure-hi o veure-s'hi d'acord amb el context. Per exemple: Sempre ha de dur ulleres, si no, no hi veu [...]
132. 'tipus de' + nom en singular o plural? / 'Quin tipus de cotxe t'agrada?' o 'Quin tipus de cotxes t'agraden?'
Font Fitxes de l'Optimot
, els mots tipus, mena, classe, sèrie, espècie, etc., poden portar un complement format per la preposició de i un nom en singular o en plural. Per exemple: Quin tipus de problema tens? Les dues classes de pastes són igualment bones. En general, quan el nom del sintagma preposicional es percep com [...]
133. 'en ple centre comercial' o 'en el cor del centre comercial'?
Font Fitxes de l'Optimot
L'adjectiu ple, plena, precedit de les preposicions a o en i seguit d'un nom, pot indicar la part central d'un espai o d'un període de temps. Per exemple: En plena nit, va saltar l'alarma. He vist un petit estany en ple desert. A més, també s'usa sovint en la construcció en ple centre, i [...]
134. 'en reconeixement a', 'en reconeixement per' o 'en reconeixement de'?
Font Fitxes de l'Optimot
en reconeixement de El nom reconeixement de vegades forma part de l'expressió en reconeixement, que s'utilitza per destacar la feina o els mèrits d'algú en el context d'una celebració. Aquesta expressió regeix la preposició de (i no altres preposicions com a o per). Per exemple: Li van atorgar la [...]
135. 'Ha mort a noranta anys' o 'Ha mort als noranta anys'?
Font Fitxes de l'Optimot
Per indicar a quina edat li ha passat a algú alguna cosa se sol fer servir la construcció formada per la contracció als + xifra + anys. Per exemple: Ha mort als noranta anys. Als quinze anys va decidir marxar de casa. També es pot optar per construir l'expressió de l'edat amb la preposició amb. [...]
136. 'mil i un, mil i una' o 'mil un, mil una'?
Font Fitxes de l'Optimot
L'expressió mil i un, mil i una (o mil un, mil una) es fa servir per anomenar una gran quantitat indeterminada de coses. Per exemple: mil i un detalls (o mil un detalls) mil i una coses (o mil una coses) mil i una oportunitats (o mil una oportunitats)  [...]
137. 'quedar' o 'quedar-se'? / Usos del verb 'quedar' / Nova gramàtica
Font Fitxes de l'Optimot
El verb quedar, i la forma pronominal quedar-se, pot indicar un canvi d'estat o el resultat d'un procés. Per exemple: Aquest tros d'asfalt ha quedat enfonsat. M'he quedat molt amoïnat després d'haver parlat amb tu. També pot tenir valor duratiu; és a dir, indica que una situació es manté en el [...]
138. 'tenir' o 'tenir-se-les'? / Verbs amb pronom feble de complement directe
Font Fitxes de l'Optimot
El verb tenir, en sentit general, té diversos significats, un dels quals és, entre altres, el sentit de 'posseir o tenir sota control una cosa o bé una qualitat'. Per exemple: El seu pare té molts diners.Té la pell molt fina. Ara bé, la forma tenir-se-les significa 'barallar-se' i duu sempre els [...]
139. a efectes de, a l'efecte de o als efectes de?
Font Fitxes de l'Optimot
a efectes de a l'efecte de als efectes de La locució a l'efecte de és sinònima de a fi de, amb la finalitat de.  Les formes als efectes de i a efectes de són el plural de a l'efecte de. (En el cas de a efectes de, la pèrdua de l'article és deguda a un procés de lexicalització.) Per tant, cal te [...]
140. Preposició en expressions de lloc: 'a' o 'en'? / Nova gramàtica
Font Fitxes de l'Optimot
Les preposicions a i en poden introduir un complement de lloc. En general són possibles les dues preposicions, tot i que la preferència per l'una o l'altra sol dependre de l'element que introdueix i del tipus de verb. 1. Davant de la majoria de determinants, d'un quantificador o d'un [...]
Pàgines  14 / 47 
<< Anterior  Pàgina  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  Següent >>