Resultats de la cerca bàsica: 1,757

Fitxes de l'Optimot
131. pertinença o pertinència?
Font Fitxes de l'Optimot
La forma pertinença designa el fet de pertànyer a algú o a alguna cosa. També s'utilitza per referir-se a un objecte que pertany a algú. Per exemple: Aquest carnet demostra la pertinença dels socis al club. Cal que tingueu cura de les vostres pertinences durant el viatge. El mot [...]
132. pin-yin o pinyin?
Font Fitxes de l'Optimot
Àrea temàtica Llengua. Literatura
El mot pinyin designa el sistema oficial de transcripció dels sons del xinès mandarí a l'alfabet llatí.  Les grafies pin-yin i pinyín no són adequades en català.  [...]
133. planejar o planar?
Font Fitxes de l'Optimot
Totes dues formes són correctes, però tenen significats diferents. El verb planejar s'utilitza habitualment amb el sentit de 'fer plans d'alguna cosa'. Per exemple: Hem planejat una excursió a la muntanya per al cap de setmana. En canvi, el verb planar designa el fet de 'sostenir-se enlaire' un o [...]
134. pol·lucionar o pol·luir?
Font Fitxes de l'Optimot
pol·luir El verb que designa l'acció de 'fer perdre qualitat (a un entorn) per causes diverses d'origen extern al mateix entorn, contaminar-lo' és pol·luir, i pertany a la 3a conjugació. Per exemple:  Els residus van pol·luir les aigües del riu.  Els residus pol·lueixen l'aigua.  Vaig veure com p [...]
135. posar o ficar?
Font Fitxes de l'Optimot
El verb posar s'utilitza en el sentit de 'fer que (alguna cosa) sigui o estigui en un lloc determinat on no era, fer-la estar en una nova posició, en un nou estat'. Per exemple: posar un llibre a l'armari posar la corretja al gos posar la data a una carta Cal anar amb compte de no confondre [...]
136. quan o quant?
Font Fitxes de l'Optimot
Totes dues formes són correctes, però tenen usos diferents. Quan és un adverbi de temps que fa referència a un moment concret. Per exemple: Quan arribis a casa, podràs estendre la roba? En canvi, quant és un adjectiu que significa 'quina quantitat de o quin nombre de'. Per exemple: Quant temps fa [...]
137. realitzar o fer?
Font Fitxes de l'Optimot
o expressió adequada per expressar el que es vol dir en cada cas. Per exemple:  Una sardana composta per Joaquim Serra. (millor que realitzada per) El grup parlamentari redacta les bases del que constituirà el full de ruta. (millor que realitza) La consulta que heu plantejat. (millor que [...]
138. rebel·lar-se o revelar?
Font Fitxes de l'Optimot
significats diferents: - Fer conèixer (allò que es tenia amagat): Revelar un secret, un misteri.  - Mostrar: Els seus escrits revelen un coneixement profund de la llengua.  - Fer visible la imatge impresa (en una pel·lícula o en una placa fotogràfiques): Vaig revelar el rodet.  [...]
139. rec o reg?
Font Fitxes de l'Optimot
Totes dues formes són correctes, però tenen significats diferents. Un rec és un canal de regatge. Per exemple: No hi ha aigua al rec. En canvi, reg fa referència al regatge mateix. Per exemple: Terres de bon reg.  [...]
140. reemprendre o reprendre?
Font Fitxes de l'Optimot
reprendre El verb que designa l'acció de 'continuar (alguna cosa que havia estat interrompuda)' és reprendre i no reemprendre. Per exemple:  L'orador, després d'un descans d'un quart, va reprendre el seu discurs. Ara no faig res, però aviat reprendré les meves tasques.  [...]
Pàgines  14 / 176 
<< Anterior  Pàgina  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  Següent >>