Resultats de la cerca frase exacta: 181

131. combregar
Font Diccionari de sinònims Franquesa d'Enciclopèdia Catalana (2a edició)
1 v. tr. viaticar. Està molt greu: ahir el van viaticar. 2 v. intr. rebre la comunió(o l'eucaristia) rebre Déu fer la primera comunió 3 m. viàtic els darrers sagraments Manuel Franquesa i Enciclopèdia Catalana  [...]
132. gobierno (castellà)
Font Diccionari castellà-català d'Enciclopèdia Catalana (4a edició)
m 1 [acción de gobernar] govern. El gobierno de la casa, el govern de la casa. 2 [de un país] govern. 3 [forma de gobierno] govern. 4 [conjunto de los dirigentes] govern. Ayer se reunió el gobierno, ahir es reuní el govern. 5 mar [gobernalle] governall. 6 gobierno civil govern civil. 7 para [...]
133. matí
Font Diccionari català-castellà d'Enciclopèdia Catalana (4a edició)
m 1 mañana f. Em llevo a les set del matí, me levanto a las siete de la mañana. 2 ahir al matí ayer mañana (o ayer por la mañana). 3 al matí [durant el matí] por la mañana. 4 de bon matí muy de mañana. 5 de matí [d'hora] de mañana, por la mañana temprano. 6 llevar-se de matí (o de bon matí [...]
134. completo (castellà)
Font Diccionari castellà-català d'Enciclopèdia Catalana (4a edició)
, total. La fiesta ha sido un completo fracaso, la festa ha estat un fracàs complet. 5 [lleno] complet -a, ple -ena. Un autobús completo, un autobús complet. m 6 fam [totalidad de miembros] tot el ple. En la sesión de ayer estaba el completo, a la sessió d'ahir hi havia tot el ple. 7 por completo per [...]
135. mateix
Font Diccionari català-castellà d'Enciclopèdia Catalana (4a edició)
-a adj 1 [usat davant el nom] mismo -ma. Aquest home és el mateix que vaig trobar ahir, este hombre es el mismo que me encontré ayer. Tenim els mateixos gustos, tenemos los mismos gustos. 2 [ús emfàtic] propio -pia, mismo -ma [puede posponerse al nombre]. L'autobús para al seu mateix carrer, el [...]
136. endavant
Font Diccionari de sinònims Franquesa d'Enciclopèdia Catalana (2a edició)
1 avant 2 En endavant: D'ara endavant. D'avui endavant. Des d'ara. A comptar des d'ara. Enllà, en frases com d'ahir enllà, de demà enllà, d'avui enllà. 3 Per endavant: Prèviament. Anticipadament. Amb anticipació. A la bestreta(pagament). Manuel Franquesa i Enciclopèdia Catalana  [...]
137. tant 2
Font Diccionari català-castellà d'Enciclopèdia Catalana (4a edició)
-a adj 1 tanto -ta. Fan tant (o tant de) soroll que no sento res, hacen tanto ruido que no oigo nada. 2 [comparació] tanto -ta. Avui no fa tant (o tant de) vent com ahir, hoy no hace tanto viento como ayer. 3 tants... tants... tantos... tantos...Tants caps tants barrets, tantas personas, tantos [...]
138. tres
Font Diccionari català-castellà d'Enciclopèdia Catalana (4a edició)
adj i m 1 tres. Ahir va fer tres anys, ayer cumplió tres años. 2 per un tres i no res fig i fam por un quítame allá esas pajas. 3 tres més otros tres, tres más. adj i m i f 4 [tercer] tres, tercero -ra, tercio -cia. Pàgina tres, página tres. És la tres de la classe, es la tres de la clase [...]
139. le (castellà)
Font Diccionari castellà-català d'Enciclopèdia Catalana (4a edició)
hablarle, us (o el) vaig veure ahir però no us (o li) vaig poder parlar. 4 [uso expletivo] [no es tradueix]. Le pregunté a mi hermano si..., vaig preguntar al meu germà si...5 pl [complemento indirecto delante del verbo] els. El éxito les acompaña, l'èxit els acompanya. 6 pl [complemento indirecto detrás [...]
140. lleno (castellà)
Font Diccionari castellà-català d'Enciclopèdia Catalana (4a edició)
teatro!, quin ple va haver-hi ahir al teatre! [...]
Pàgines  14 / 19 
<< Anterior  Pàgina  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  Següent >>