Resultats de la cerca fitxes de l'Optimot: 1,957

131. immigrant o immigratori? / d'origen immigrant o d'origen immigratori?
Font Fitxes de l'Optimot
Totes dues formes són correctes, però tenen significats diferents. L'adjectiu i nom immigrant significa 'que immigra, que ha immigrat', per exemple: El projecte l'han fet els joves immigrants del poble, Aquest any hi ha més immigrants que l'any passat. Així, immigrant com a adjectiu només es [...]
132. Com es diu 'en lo referente a' en català?
Font Fitxes de l'Optimot
En català es poden fer servir les locucions pel que fa a, respecte a, quant a, a propòsit de, entre altres, per acotar el tema sobre el qual es parla. Per exemple: Tinc la consciència tranquil·la pel que fa a aquest punt. A propòsit d'aquesta qüestió, no hi farem cap observació. Pel que fa a mi [...]
133. 'inalterable' o 'inalterat'?
Font Fitxes de l'Optimot
Cal distingir entre els adjectius inalterable i inalterat, inalterada, que formalment són molt semblants, però tenen significats ben diferents. L'adjectiu inalterable vol dir 'que no es pot variar'. Per exemple: No es poden afegir més assistents a la jornada: la llista que tenim és inalterable [...]
134. És correcte 'per suposat' en català? / Com es diu 'por supuesto' en català?
Font Fitxes de l'Optimot
Per expressar que una cosa és evident, certa, o que hi estem d'acord, en català es poden fer servir les expressions següents, segons el context: per descomptat, és clar, ja ho crec, naturalment, evidentment, sens dubte, no cal dir-ho, i tant!, i tant que sí!, com sempre. Per exemple: ?Vindràs [...]
135. 'portar' + gerundi / Perífrasis de gerundi / Nova gramàtica
Font Fitxes de l'Optimot
Per indicar que una acció o un estat s'allarguen un cert temps es pot fer servir la construcció fa + expressió temporal + que. Per exemple: Fa tres dies que hi donem voltes. L'esplai fa anys que lluita per aconseguir un local decent. Estic desesperada, fa una hora que espero el tren. Amb aquest [...]
136. preocupar (règim verbal) / 'li preocupa' o 'el preocupa'? / 'preocupar-se per' o 'preocupar-se de'?
Font Fitxes de l'Optimot
El verb preocupar, quan s'utilitza per indicar que una cosa causa inquietud o temor en algú, o bé que li ocupa l'ànim, pot ser transitiu o intransitiu. Així doncs, pot anar seguit d'un complement directe o indirecte i en tots dos casos expressa el mateix significat. Per exemple: Què preocupa els [...]
137. Síl·laba tònica d'alguns mots / Desplaçament accentual en mots plans
Font Fitxes de l'Optimot
Una mostra de mots que són plans (és a dir, que tenen l'accent a la penúltima síl·laba) i que sovint no es pronuncien adequadament són: atmosfera tetraplegia letargia amoníac policíac termòstat omòplat medul·la mimesi míssil monòlit rèptil tèxtil aeròlit torticoli magnetòfon intèrfon sinergia (o [...]
138. És correcte en seu de en català? / Com es diu en sede de en català?
Font Fitxes de l'Optimot
Àrea temàtica Dret
En l'àmbit del dret i de l'administració, l'expressió en seu de, traducció literal de la castellana en sede de, no és adequada en català. Segons el context, podeu fer servir les expressions pel que fa a, en cas que, en matèria de, que fa referència a, que tracta, que regula, que preveu, etc. Per [...]
139. És correcte esteganografia en català? / És correcte criptografia en català?
Font Fitxes de l'Optimot
Àrea temàtica Tecnologies de la informació i la comunicació
conjunt de tècniques que permeten ocultar un missatge secret en un altre de públic. És un mètode d'origen antic que actualment s'utilitza en comunicacions digitals com a resposta a les limitacions que imposen alguns governs a utilitzar mètodes criptogràfics i davant la necessitat de certs usuaris de [...]
140. 'el més aviat possible' o 'al més aviat possible'? / Nova gramàtica
Font Fitxes de l'Optimot
d'arribar el més aviat possible. Paral·lelament a aquesta estructura, trobem altres expressions que també poden construir-se amb preposició o sense: al més sovint que pugui (o el més sovint que pugui), al més a prop que es pugui (o el menys lluny que es pugui), etc. Per exemple: Com que porto sabates de [...]
Pàgines  14 / 196 
<< Anterior  Pàgina  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  Següent >>