Resultats de la cerca fitxes de l'Optimot: 369

141. Com es diu hot line en català? / línia permanent
Font Fitxes de l'Optimot
Àrea temàtica Economia. Empresa
d'estalviar equívocs que puguin induir a pensar que es tracta d'un servei eròtic, s'ha desestimat com a alternativa el calc de l'anglès, línia calenta, tot i que és d'ús freqüent, tant en català com anàlogament en castellà. El sintagma proposat és línia permanent, que és semànticament més adequat, atès que fa [...]
142. Expressions lexicalitzades / 'una contra rellotge' o 'una contrarellotge'? / 'els sense papers' o 'els sensepapers'? / Novetats ortogràfiques 2016
Font Fitxes de l'Optimot
fan servir com a substantius. En aquest cas, s'escriuen amb els elements aglutinats i sense el nom que acompanyaven. Per exemple: Demà farem la cursa contra rellotge. Demà farem la contrarellotge. S'ha comprat un vehicle tot terreny. S'ha comprat un totterreny. Un cas semblant són els compostos [...]
143. Preposició 'de' seguida d'infinitiu en funció de complement directe
Font Fitxes de l'Optimot
(amb el significat de 'proposar'), mirar (amb el significat de 'procurar'), pregar o provar, la preposició de és obligatòria. Per exemple: M'han dit d'anar-hi tot sol, Heu de provar de fer-ho avui. En canvi, els verbs veure i sentir, usats com a verbs de percepció, no poden dur la preposició de [...]
144. Concordança en oracions amb nom col·lectiu al subjecte / 'Què volen aquesta gent?' o 'Què vol aquesta gent'? / 'La majoria de convidats van marxar' o 'La majoria de convidats va marxar'? / Nova gramàtica
Font Fitxes de l'Optimot
plural quan el nom col·lectiu que fa de subjecte és lluny del verb o, fins i tot, quan s'omet el nom col·lectiu que fa de subjecte perquè ja ha aparegut abans com a antecedent. Per exemple: La gernació reclamà la presència del president. Per aconseguir el seu objectiu, no dubtaren (o dubtà) a fer servir [...]
145. Quantitatius seguits de la preposició 'de' / 'quant', 'molt', 'poc', 'més', 'menys', 'tant', 'gaire', 'prou', 'bastant' + 'de' + substantiu / 'Fa molt temps' o 'Fa molt de temps'?
Font Fitxes de l'Optimot
)  Finalment, hi ha una sèrie de quantitatius que demanen obligatòriament l'ús de la preposició de: gens, gota, tot (usat com a quantitatiu) i les expressions una mica, un xic, un munt, un tros, un quilo, etc. Per exemple:  No tinc gens de temps. No té gota de febre. Té tot de rampoines a l'armari. Posa-hi [...]
146. Usos de 'per' i 'per a' per expressar àmbit d'aplicació / Usos de 'per' i 'per a' per expressar opinió / Nova gramàtica
Font Fitxes de l'Optimot
A l'hora de triar entre l'ús de les preposicions per o per a, cal determinar quin significat té en l'oració el complement introduït per aquesta preposició, tot i que, de vegades, costa distingir entre un sentit i un altre. En el cas de l'ús d'aquestes preposicions davant de nom, un dubte molt [...]
147. 'els anys seixanta' ,'en els anys seixanta' o 'als anys seixanta'? / Preposició davant de dècades (expressió temporal)
Font Fitxes de l'Optimot
viure una gran eufòria. La dècada / A la dècada / En la dècada dels seixanta va viatjar per tot l'Àfrica. Van construir aquella casa la dècada / a la dècada / en la dècada del 1950. De vegades, el període temporal pot aparèixer sense el mot anys o dècada. En aquests casos, generalment s'introdueix amb [...]
148. 'jihad' o 'gihad'? / 'jihadisme' o 'gihadisme'? / 'jihadista' o 'gihadista'?
Font Fitxes de l'Optimot
Àrea temàtica Ciències socials
: Segons el gihad, has de respectar les persones grans. Hi ha europeus que se'n van al Pròxim Orient a fer el gihad. A partir de gihad, es formen els substantius gihadisme i gihadista, escrits tots dos amb g. El primer designa tot el que és 'relatiu o pertanyent al gihad', i el segon, 'seguidor o [...]
149. pròxim, proper o vinent?
Font Fitxes de l'Optimot
Els adjectius pròxim, pròxima i proper, propera són sinònims i indiquen localització espacial i temporal ('el primer a presentar-se en l'espai, en el temps o en l'ordre lògic'). Poden aparèixer anteposats o posposats al nom que acompanyen, tot i que és més habitual que se situïn davant del nom [...]
150. a mitges
Font Fitxes de l'Optimot
L'expressió a mitges pot significar 'a parts iguals', 'entre dos'. Per exemple: En els guanys van a mitges. El dinar el paguem a mitges. Repartirem el premi a mitges. També es pot fer servir amb el significat de 'no del tot', 'incomplet': Només sé la història a mitges. Ha deixat la feina [...]
Pàgines  15 / 37 
<< Anterior  Pàgina  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  Següent >>