Resultats de la cerca bàsica: 1,751

Fitxes de l'Optimot
151. 'Cabdella' o 'Capdella': amb 'b' o 'p'?
Font Fitxes de l'Optimot
la Torre de Cabdella (municipi) la Torre de Capdella (cap de municipi) Capdella (nucli de població) la Central de Capdella (nucli de població) La denominació oficial del municipi és la Torre de Cabdella (escrit amb b), mentre que les denominacions oficials dels nuclis de població del municipi són [...]
152. 'concebeix' o 'concep'? / 'concebeixi' o 'concebi'?
Font Fitxes de l'Optimot
El verb concebre és de la segona conjugació i no pas de la tercera. Per tant, no afegeix en cap cas l'increment -eix- a l'hora de conjugar les formes personals del present d'indicatiu, del present de subjuntiu i de l'imperatiu (concebo i no concebeixo, concebi i no concebeixi, etc.). Present d'in [...]
153. 'fluit' o 'fluït'? / 'fluïd' o 'fluid'?
Font Fitxes de l'Optimot
fluït, fluïda (participi de fluir) fluid, fluida (nom i adjectiu) La forma fluït és el participi del verb fluir, i porta dièresi perquè el participi dels verbs que acaben en la terminació -ir precedida d'una vocal sempre en porten. El verb fluir s'utilitza sovint al costat d'un auxiliar, com a tem [...]
154. 'interrompeix' o 'interromp'? / 'interrompeixi' o 'interrompi'?
Font Fitxes de l'Optimot
, interrompin D'altra banda, cal recordar que aquest verb no presenta irregularitats ortogràfiques i que, per tant, la o del radical es manté també en posició àtona: interrompem (i no interrumpem).  [...]
155. 'Maçanes' o 'Massanes': amb 'ç' o 'ss'?
Font Fitxes de l'Optimot
La denominació oficial d'aquest municipi de la Selva és Massanes. Contràriament, la forma normativa d'aquest topònim ?ben documentat des del segle XI? és Maçanes, ja que prové del llatí MATTIANA ('maçana, poma', en el sentit col·lectiu de 'pomerar') i presenta una evolució regular d'acord amb les [...]
156. 'Oveix' o 'Obeix': amb 'v' o 'b'?
Font Fitxes de l'Optimot
La denominació oficial d'aquest nucli de població del municipi de la Torre de Cabdella és Obeix. Contràriament, la forma normativa és Oveix, d'acord amb les regles de la gramàtica històrica catalana i de la documentació antiga d'aquest topònim, que presenta -v- (Ovece, any 834), una grafia que es [...]
157. 'Rialb' o 'Rialp': amb 'b' o 'p'?
Font Fitxes de l'Optimot
La denominació oficial d'aquest municipi del Pallars Sobirà és Rialp. Contràriament, la forma normativa d'aquest topònim ?ben documentat des del segle IX? és Rialb, ja que prové del llatí RIVO ALBO ('riu blanc'), forma encara viva en el nom del riu de la mateixa vall, el Rialbo, i presenta una e [...]
158. deconstruir o desconstruir?; deconstrucció o desconstrucció?
Font Fitxes de l'Optimot
El mot desconstrucció (format amb el prefix des + el nom construcció) es fa servir per anomenar el mètode que consisteix en la inversió del procés de creació d'un text o una obra per descobrir-ne l'estructura i també, si n'hi hagués, les contradiccions. El verb desconstruir, per tant, vol dir [...]
159. hivernació o hibernació? / hivernar o hibernar?
Font Fitxes de l'Optimot
Tant els substantius hivernació, hibernació com els verbs hivernar, hibernar són correctes, però tenen significats diferents. El terme hibernació té els significats següents: 1. Designa el conjunt de fenòmens biològics provocats per l'hivern en la major part dels homeoterms i en alguns mamífers  [...]
160. matitzar o matisar? / improvitzar o improvisar?
Font Fitxes de l'Optimot
matisar improvisar Els verbs matisar i improvisar es formen a partir de les paraules matís i improvís; són de la primera conjugació i només afegeixen la terminació -ar a les paraules d'origen. Sovint, per analogia amb altres verbs que es formen amb el sufix -itzar, com organitzar, formalitzar,  [...]
Pàgines  16 / 176 
<< Anterior  Pàgina  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  Següent >>