Resultats de la cerca bàsica: 616

151. Les lletres. LA GRAFIA DELS SONS FRICATIUS I AFRICATS
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
, Taixkent x guix, pixar, rauxa, tix; Bixquert, Flix, Xixona, Quixot tx txec, botxí, metxa, despatx; Meritxell, Felanitx, Urtx [? t?? ?] ig boig, maig, puig, safareig; Beniarbeig, Puigcerdà g desig, llig, migdia; Molig 47 Les lletres Ateses les diferències existents entre els diferents parlars catalans, a [...]
152. Les lletres. LA GRAFIA DELS SONS FRICATIUS I AFRICATS
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
La grafia dels sons fricatius labiodentals [v] i [f?]: v i f Els sons fricatius labiodentals sonor [v] i sord [f ] s'escriuen amb v i f, respecti-vament, tal com es pot veure en el quadre 15. QUADRE 15 Distribució de les grafies dels sons fricatius labiodentals [v] i [f ]: v i f V F valer, vi, volt [...]
153. Les lletres. LA GRAFIA DELS SONS FRICATIUS I AFRICATS
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
, senzill; Quirze, Belzebub, Alzira, Pilzà, la Salzadella, Zanzíbar. S'escriuen, però, amb s els derivats i compostos de dins, fons i menys, i els deri-vats amb el prefix trans-: endinsar, endinsament; enfonsar, enfonsada; menysestimar; 49 Les lletres transacció, transatlàntic, transeünt, transigir [...]
154. Les lletres. LA GRAFIA DELS SONS FRICATIUS I AFRICATS
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
; Puçol, Niça 51 Les lletres QUADRE 17 (Continuació) Distribució de les grafies del so fricatiu alveolar sord [s]: s, ss, c i ç S SS C (DAVANT E , I ) Ç (DAVANT A, O , U ) ENTRE CONSONANT I VOCAL absurd, cursa, dansa, molsa, tensió; Tarsici, Consol; Balansat, Marsella ? En els mots començats per sotso [...]
155. Les lletres. LA GRAFIA DELS SONS FRICATIUS I AFRICATS
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
]igen. II.? S'escriu x, pronunciat [ks], en mots lèxic, luxe, màxim, òxid, proxeneta, pròxim, nexió, flexió; mixt, text; exclusió, excursió, com asfíxia, axioma, fix, fixar, galàxia, sexe, sintaxi, taxa, taxi; complexió, con-expedició, explicar, explotar, expressar, 57 Les lletres exquisit, èxtasi [...]
156. Les lletres. LA GRAFIA DELS SONS FRICATIUS I AFRICATS
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
principals grafies dels sons [ d?z ] i [ t?s ]?en posició intervo-càlica. 59 Les lletres QUADRE 19 Distribució de les grafies dels sons [ d?z ], [z] i [? t?s ]: tz i ts SONS GRAFIA EXEMPLES [ d?z ] tz atzar, dotze, metzina, Llàtzer [ d?z ]?/?[z] analitzar, organització, suavitzant [ t?s ] ts lletsó, potser [...]
157. Les lletres. LA GRAFIA DELS SONS FRICATIUS I AFRICATS
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
, viatj. 2.6.6.4. En els parlars que no diferencien la pronúncia de tg i tj ([ d?? ]) de la pro-núncia de g i j ([ ? ]), convé tenir en compte que s'escriu tg i tj entre vocals: 61 Les lletres a) En les terminacions -atge i -etge (en què el dígraf és precedit de a o e tòniques, respectivament, i seguit [...]
158. Les lletres. LA GRAFIA DELS SONS FRICATIUS I AFRICATS
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
lletres El so [ ? ] apareix escrit en alguns cognoms amb la grafia x entre vocals, en comptes de ix: Crexells, Dexeus, Foxà, Ganduxer, Rexach. 2.6.7.4. El so palatoalveolar africat sord [? t?? ]? s'escriu mitjançant el dígraf tx entre vocals i a final de mot (i, en manlleus, també a inici de mot i darrere [...]
159. Sigles i acrònims. Formació. Duplicació de lletres  [PDF, 313 kB]
Font Abreviacions
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Quan es formi una sigla s'ha d'evitar la duplicació de lletres com a marca de plural. * AVV associació de veïns * SSTT serveis territorials Tanmateix, es conserva la duplicació en aquells casos ja consolidats per l'ús, especialment quan es tracti de sigles o acrònims corresponents a noms d' [...]
160. debut
Font Diccionari de la llengua catalana de l'Institut d'Estudis Catalans (2a edició)
de les lletres. Fer el seu debut com a orador.  [...]
Pàgines  16 / 62 
<< Anterior  Pàgina  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  Següent >>