Resultats de la cerca frase exacta: 521

161. 'anar' + gerundi / Perífrasis de gerundi
Font Fitxes de l'Optimot
teu cosí? ?Va fent. Convé no confondre la perífrasi anar + gerundi amb els usos del verb anar, quan té valor de desplaçament i coincideix amb un gerundi. Per exemple: Se n'anava coixejant quan la va trobar. Hi anava caminant perquè no tenia cotxe.  [...]
162. És correcte 'en sortint' en català? / 'en' + gerundi
Font Fitxes de l'Optimot
La construcció en + gerundi expressa una acció simultània o una acció immediatament anterior en el temps. Per exemple: En sortint de la feina anirem a fer un mos. Em vaig trobar el veí en tornant de nedar. En baixant del cotxe em van caure les ulleres a terra. En havent sopat toca fer un passeig [...]
163. fer un toc (dispositius mòbils) / tocar (dispositius mòbils) / Com es diu to tap (dispositius mòbils) en català?
Font Fitxes de l'Optimot
Àrea temàtica Tecnologies de la informació i la comunicació
un toc sobre la icona de la galeria per veure les fotos. Si vols trobar la icona del Google Plus, has de fer un toc damunt de la icona Aplicacions. Amb aquest mateix significat, també es fa servir el verb tocar. Per exemple: Per veure el vídeo que t'han enviat, toca el botó Reprodueix.  [...]
164. foc creuat o foc encreuat? / denúncies creuades o denúncies encreuades?
Font Fitxes de l'Optimot
haver un foc encreuat entre els dos polítics. L'expresident es va trobar sota un foc encreuat d'esbroncades. El verb encreuar també és l'adequat per formar l'expressió mots encreuats. Així mateix, cal dir comentaris encreuats i denúncies encreuades, per indicar que entre diferents persones o grups [...]
165. 'Lo que et volia dir' o 'El que et volia dir'? / Article neutre 'lo' + relatiu 'que' / Nova gramàtica
Font Fitxes de l'Optimot
Malgrat que, oralment, en els registres col·loquials s'usa l'article neutre lo, en els registres formals cal evitar aquesta forma i usar altres construccions. Un dels casos en què se sol trobar l'article neutre en registres col·loquials és acompanyant el relatiu que. Per exemple: Lo que et volia [...]
166. És correcte intermig, intermitja en català? / Com es diu intermedio, intermedia en català?
Font Fitxes de l'Optimot
intermedi, intermèdia (adjectiu) intermedi (nom) La forma intermig, intermitja no existeix en català. Per fer referència a una cosa 'que està entre dos termes', en català cal fer servir l'adjectiu intermedi, intermèdia. Per exemple: S'ha de saber trobar un punt intermedi entre l'elogi forçat i [...]
167. Ortografia de 'c' i 'qu'
Font Fitxes de l'Optimot
present, però, que també podem trobar la combinació q + u en mots com quatre, adequar o qüestió. S'escriu q davant de u quan la u (o ü davant de e, i) forma diftong creixent amb la vocal següent: quatre (qua-tre), adequar (a-de-quar), quantitat (quan-ti-tat), quota (quo-ta), qüestió (qües-ti-ó), [...]
168. 'aprofundir en un problema' o 'aprofundir un problema'? / aprofundir (règim verbal)
Font Fitxes de l'Optimot
aprofundir la mina, van trobar restes d'una antiga civilització. L'estudi dels àtoms ha aprofundit la nostra comprensió de la matèria. En canvi, quan significa 'anar al fons de les coses' el verb aprofundir és intransitiu i porta un complement introduït per la preposició en. Per exemple: La coalició ha [...]
169. 've't aquí' o 'vet aquí'?
Font Fitxes de l'Optimot
trobar representada amb la forma ve't aquí, perquè s'entén que la forma verbal és ve, com a reducció de veges. Per exemple: Ve-t'ho aquí.  [...]
170. L'article definit amb valor exclamatiu i interrogatiu / 'La de vegades que t'ho he dit!' o 'Quantes vegades t'ho he dit!'? / Nova gramàtica
Font Fitxes de l'Optimot
Els sintagmes nominals amb article definit es poden utilitzar amb valor exclamatiu o interrogatiu en alguns contextos. Es poden trobar aquestes construccions en exclamatives directes o indirectes, o en subordinades que depenen de verbs interrogatius. Per exemple: La sort que té de tenir-te al seu [...]
Pàgines  17 / 53 
<< Anterior  Pàgina  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  Següent >>