Resultats de la cerca fitxes de l'Optimot: 749

181. És correcte allargo en català? / Com es diu alargador en català?
Font Fitxes de l'Optimot
Àrea temàtica Indústria. Energia
allargador La peça que serveix per augmentar la llargària d'un aparell o d'una estructura quan es col·loca entre dues altres peces o en un extrem s'anomena allargador. Per exemple: Necessitem un allargador per al llum de la tauleta de nit.  [...]
182. Imperatiu del verb 'estar' / 'estem' o 'estiguem'?, 'esteu' o 'estigueu'?
Font Fitxes de l'Optimot
La primera i segona persones de plural de l'imperatiu del verb estar són estiguem i estigueu. En canvi, les formes estem i esteu corresponen al present d'indicatiu. Per exemple: Estiguem atents! (i no Estem atents!) Estigueu quiets! (i no Esteu quiets!)  [...]
183. És correcte 'portafoli', 'portfoli' o 'portafolis' en català? / Com es diu 'portfolio' en català? / Com es diu 'portafolio' en català?
Font Fitxes de l'Optimot
Àrea temàtica Ciències socials
d'aprenentatge o dossier d'aprenentatge per fer referència al recull documental elaborat per un estudiant que mostra la feina que ha realitzat durant el curs en una matèria determinada; i portafolis de docència o dossier de docència per al recull documental elaborat per un professor que informa sobre l'abast i [...]
184. 'en quant a' o 'quant a'?
Font Fitxes de l'Optimot
La locució quant a (i no en quant a) es fa servir quan es vol acotar el tema sobre el qual es parla i emmarcar l'oració. Per exemple: Quant al nombre, aquesta forma és plural (i no En quant al nombre). Amb aquest significat, també es poden fer servir les expressions pel que fa a, tocant a, a [...]
185. Concordança de 'bastant' / 'Hi ha bastant roba' o 'Hi ha bastanta roba'?
Font Fitxes de l'Optimot
El quantificador bastant presenta flexió tant pel que fa al gènere com pel que fa al nombre: bastant, bastanta, bastants, bastantes. Per exemple: Fa bastant de temps que viuen a Cadaqués. Hi ha bastanta roba per plegar. Bastants amics seus vindran a la festa. En aquesta sala hi caben bastantes [...]
186. Coordinació de preposicions amb el mateix complement / Nova gramàtica
Font Fitxes de l'Optimot
En general, quan es coordinen sintagmes preposicionals que tenen el mateix complement es mantenen els complements en tots els sintagmes. Per exemple: Treballen pel país i per al país. Ara bé, en certs contextos, es pot evitar la repetició dels complements elidint-los tots excepte el que [...]
187. És correcte suggerent en català? / Com es diu sugerente en català?
Font Fitxes de l'Optimot
suggeridor, suggeridora L'adjectiu que correspon al verb suggerir en català és suggeridor, suggeridora, no pas suggerent (o sugerent), que ve del castellà sugerente. Per exemple: Amb aquells pantalons tan suggeridors atreia les mirades de tothom. La suggeridora veu de la cantant va encisar el [...]
188. 'cantí' o 'vaig cantar'? / 'sentí' o 'va sentir'? / Usos del passat simple i el passat perifràstic
Font Fitxes de l'Optimot
El passat perifràstic designa una acció acabada, duta a terme en el passat, i es construeix amb l'auxiliar va (vaig, vas, va, vam, vau, van) seguit d'un infinitiu. Per exemple: vaig cantar, vas cantar, va cantar, etc. vaig sentir, vas sentir, va sentir, etc. El passat simple designa el mateix [...]
189. 'semàfor en verd' o 'semàfor verd'?
Font Fitxes de l'Optimot
Els colors dels llums del semàfor són verd, groc i vermell. Pel que fa al color groc, s'hi pot fer referència amb altres denominacions, com ara taronja, ataronjat, carbassa (o carabassa) o ambre, malgrat que aquesta darrera no és tan habitual. Quant al vermell, en alguns parlars és habitual la [...]
190. Com es diu banner en català? / És correcte bàner en català?
Font Fitxes de l'Optimot
Àrea temàtica Tecnologies de la informació i la comunicació
bàner A Internet, el bàner és un espai publicitari d'una pàgina web, generalment de forma rectangular, el qual, quan s'hi fa clic, permet d'accedir al web o a una altra pàgina de l'anunciant. Aquesta forma és l'adaptació catalana de la paraula anglesa banner.  [...]
Pàgines  19 / 75 
<< Anterior  Pàgina  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  Següent >>