Resultats de la cerca bàsica: 19

Diccionari català-castellà
11. mesa
Font Diccionari català-castellà d'Enciclopèdia Catalana (4a edició)
f 1 [de l'altar] mesa. 2 [presidència en una assemblea] mesa. 3 [partida de billar] mesa. 4 dr [renda eclesiàstica] mesa. 5 [estesa de carbó] carbón m extendido. 6 bot [brotada] brotadura, retoñadura.  [...]
12. convocar
Font Diccionari català-castellà d'Enciclopèdia Catalana (4a edició)
v tr 1 [cridar algú] convocar. Convocar els membres d'una junta, convocar a los miembros de una junta. 2 [una assemblea, una reunió] convocar. 3 [anunciar un concurs] convocar. Hem convocat els candidats a les cinc de la tarda, hemos convocado a los candidatos a las cinco de la tarde.  [...]
13. composició
Font Diccionari català-castellà d'Enciclopèdia Catalana (4a edició)
f 1 [acció de compondre] composición, compostura. 2 [obra] composición. Una composició musical, poètica, una composición musical, poética. 3 [redacció] composición, redacción. 4 [discurs] discurso m. 5 examen m escrito. 6 [manera d'ésser composta] composición. La composició d'una assemblea [...]
14. capítol
Font Diccionari català-castellà d'Enciclopèdia Catalana (4a edició)
m 1 [d'un llibre] capítulo. 2 bot [inflorescència] capítulo. 3 crist [assemblea] capítulo. 4 crist [sala capitular] sala capitular f, cabildo. 5 crist [membres capitulars] cabildo. Capítol catedralici, cabildo catedralicio. 6 pl [articulat] capítulos, capitulaciones f. 7 pl dr i hist [...]
15. notable
Font Diccionari català-castellà d'Enciclopèdia Catalana (4a edició)
adj 1 notable. 2 [digne d'atenció] notable. Un exemplar notable de diamant, un ejemplar notable de diamante. 3 [important] notable, importante. m 4 [qualificació acadèmica] notable. 5 hist notable. Assemblea dels notables, asamblea de notables.  [...]
16. deliberar
Font Diccionari català-castellà d'Enciclopèdia Catalana (4a edició)
v intr 1 [sobre una cosa] deliberar. L'assemblea no ha deliberat encara sobre aquesta qüestió, la asamblea aún no ha deliberado acerca de esta cuestión. 2 [una persona] pensar, reflexionar. Ho he dit sense deliberar, lo he dicho sin pensar. v tr 3 [prendre una decisió] decidir, resolver [...]
17. entrada
Font Diccionari català-castellà d'Enciclopèdia Catalana (4a edició)
f 1 [acció d'entrar] entrada. L'entrada al port d'un vaixell, la entrada al puerto de un barco. 2 [accés] entrada, acceso m. Aquesta porta dona entrada a la sala, esta puerta da entrada a la sala. 3 [admissió] entrada. Li han donat entrada a l'assemblea, le han dado entrada en la asamblea. 4 [...]
18. compondre
Font Diccionari català-castellà d'Enciclopèdia Catalana (4a edició)
v tr 1 [formar un tot] componer. 2 componer, integrar. L'assemblea és composta de, la asamblea está compuesta por. 3 [una obra musical, literària, etc] componer. 4 abs componer. Té un bon estil, però compon malament, tiene un buen estilo pero compone mal. 5 gràf i pint componer. 6 no [...]
19. veu
Font Diccionari català-castellà d'Enciclopèdia Catalana (4a edició)
. Una nova veu en la narrativa catalana, una nueva voz en la narrativa catalana. La veu de Déu, la voz de Dios. 8 dr [en una junta, assemblea] voz. Amb veu i vot, con voz y voto. 9 gram voz. Veu passiva, voz pasiva. 10 mús voz. Cantar a quatre veus, cantar a cuatro voces. 11 aclarir la veu aclararse [...]
Pàgines  2 / 2 
<< Anterior  Pàgina  1  2