Resultats de la cerca frase exacta: 43

Ortografia catalana
11. Les lletres. LA GRAFIA DELS SONS FRICATIUS I AFRICATS
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
general. Per a representar aquests sons, s'escriu g i j d'acord amb les regles segents: a) S'escriu j davant a, o o u: jard, joc, joia, jove, jugar, julivert, jutge, aljub, aju-da, barreja, cnjuge, conjunt, dejuni, esbarjo, major, menjar, perjuri, pijama, pluja, rajar, rajola; Jacob, Jaume, Joan [...]
12. Les lletres. LA GRAFIA DELS SONS RTICS
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
Quan el so vibrant [r] apareix entre vocals precedit d'un prefix o d'un ra dical, s'escriu generalment r: aerorefrigerant, antirbic, autoretrat, Bielorssia, bio-ritme, birefringncia, brevirostre, contrareforma, contrarestar, desoxiribonucleic, dex-trorotatori, extraradi, fotoresistncia [...]
13. La grafia dels mots. L'APSTROF
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
'Slesvig-Holstein. Semblantment: l'ftalat de potassi, l'zwitteri. No s'apos-trofa, per, l'article femen ni la preposici de (ja que la s recolza en la vocal de l'ar-ticle o la preposici): la schola cantorum, la Scala de Mil, la ftiriasi ; un repertori de scherzos, la Repblica Democrtica de Sri Lanka, la teoria de Stern [...]
14. La grafia dels mots. L'ORTOGRAFIA DELS MOTS PREFIXATS, DELS COMPOSTOS I DE LES LOCUCIONS. EL GUIONET I L'AGLUTINACI GRFICA
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
prpia dels sintagmes lliures: a) En les formades per un nom i un adjectiu o b per dos noms o dos verbs co-ordinats, flexionen tots dos components: aigua beneita, argent viu, baix relleu, bernat pescaire, cam ral, cel ras, clau anglesa, compte corrent, cot fluix , gall dindi, gata maula, gurdia civil [...]
15. Les lletres. LA GRAFIA DELS SONS LATERALS
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
geminada sin simple [l]. En mots com bitllet, butllet, enrotllar o ratlla, el so palatal es gemina o no segons els parlars. 46 2.6 2.6. [...]
16. La grafia dels mots. L'APSTROF
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
L'apstrof s un signe ortogrfic consistent en una coma volada (') que s'escriu per a indicar que s'elideix la vocal dels articles definit i personal, de la prepo-sici de i dels pronoms febles davant de mots comenats per vocal, precedida o no de h, o b, en el cas dels pronoms febles, darrere [...]
17. Les lletres. LA GRAFIA DELS SONS FRICATIUS I AFRICATS
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
aparixer en totes les posicions dins del mot, mentre que el so africat [? t?? ]? apareix principalment entre vocals i a final de mot. En els parlars occidentals i del Camp de Tarragona, en canvi, predomina el so africat [? t?? ]? en posi-ci inicial de mot o darrere de consonant. Entre vocals i a final de [...]
18. La grafia dels mots. L'ORTOGRAFIA DELS MOTS PREFIXATS, DELS COMPOSTOS I DE LES LOCUCIONS. EL GUIONET I L'AGLUTINACI GRFICA
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
, vicepresident; Antiatles, Anticrist, Cisjordnia, Prepirineus, Transsil-vnia. Igualment, quan un radical va precedit de dos o ms prefixos: exeurodiputat. 4.3.1.2. Tanmateix, s'escriu un guionet en els casos segents: a) En els conjunts formats per un nom o un adjectiu precedits de l'adverbi no que han assolit [...]
19. Les lletres. LES CONSONANTS
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
Les consonants sn les lletres b, c, d, f, g, j, k, l, m, n, p, q, r, s, t, v, w, x, y i z, que representen els sons consonntics, i tamb h, que noms es pronuncia en casos molt especials (com en ehem, halar o hitleri; ?2.9.2). Igualment representen sons consonntics les grafies modificades i [...]
20. La grafia dels mots. L'ORTOGRAFIA DELS MOTS PREFIXATS, DELS COMPOSTOS I DE LES LOCUCIONS. EL GUIONET I L'AGLUTINACI GRFICA
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
, Valldemossa, Viladecavalls; arreveure, enhorabona, plusvlua; nomoblidis, Miralcamp. b) Compostos a la manera culta, s a dir, mots construts amb formes prefixades, acabades generalment en o- i de vegades en i-: aeroport, anglosax, audiovisual, car-diovascular, catalanoaragons, concavoconvex, cumulonimbus [...]
Pgines  2 / 5 
<< Anterior  Pgina  1  2  3  4  5  Segent >>