Resultats de la cerca frase exacta: 45

Ortografia catalana
11. Les lletres. L'ALFABET
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
Els dígrafs 2.1.3.1. Com hem dit més amunt a propòsit de la correspondència entre sons i lletres (§?2.1.1c), hi ha determinats sons que no es representen mitjançant una sola lletra, sinó amb una combinació de dues, els dígrafs. Un dígraf és un grup de dues lletres que representa un únic so [...]
12. L'accent i la dièresi. TRACTAMENT GRÀFIC DE LA SÍL·LABA
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
La dièresi 3.2.2.1 . La dièresi (¨) és un signe diacrític (§ 2.1.2) que s'escriu sobre les vocals i o u, siguin minúscules o majúscules, amb les funcions següents: a) Per a indicar que es pronuncia la u dels grups gu i qu davant e o i, és a dir, quan gu i qu no són dígrafs (vegeu els §§ 2.7.4.2b i [...]
13. La grafia dels mots. L'ORTOGRAFIA DELS MOTS PREFIXATS, DELS COMPOSTOS I DE LES LOCUCIONS. EL GUIONET I L'AGLUTINACIÓ GRÀFICA
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
, vicepresident; Antiatles, Anticrist, Cisjordània, Prepirineus, Transsil-vània. Igualment, quan un radical va precedit de dos o més prefixos: exeurodiputat. 4.3.1.2. Tanmateix, s'escriu un guionet en els casos següents: a) En els conjunts formats per un nom o un adjectiu precedits de l'adverbi no que han assolit [...]
14. Les lletres. LA GRAFIA DELS SONS FRICATIUS I AFRICATS
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
, cantussol; arbrissó, llepissós, pobrissalla; cridadissa, demanadissa, trencadissa. IV.? Els mots formats per un radical començat per s amb els prefixos a- (no negatiu), des- i dis- (negatius) i re-: assaborir, assecar, assegurar, assenyalar, assemblar, assignar, associar, assuaujar; dessagnar, dessalar [...]
15. La grafia dels mots. L'ORTOGRAFIA DELS MOTS PREFIXATS, DELS COMPOSTOS I DE LES LOCUCIONS. EL GUIONET I L'AGLUTINACIÓ GRÀFICA
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
Els mots compostos 4.3.2.1. Els mots compostos generalment s'escriuen aglutinats, sense guionet, en els casos següents: a) Compostos patrimonials, formats a partir de mots catalans: bocamoll, cama-curt, caragirat, celobert, cordur, cucafera, esquenadret, framenor, horabaixa, lletraferit, parenostre [...]
16. Les lletres. LA GRAFIA DELS SONS OCLUSIUS
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
La grafia dels sons [k] i [g] c , qu , q , k , g i gu 2.7.4.1 . A començament de síl·laba, el so oclusiu velar sord [k] es representa per les quatre grafies següents: a) S'escriu c davant les vocals a, o i u, i davant consonant: casa, color, curt, clar, cremar, cridar, escola, esc rit, oc upar [...]
17. La grafia dels mots. L'ORTOGRAFIA DELS MOTS PREFIXATS, DELS COMPOSTOS I DE LES LOCUCIONS. EL GUIONET I L'AGLUTINACIÓ GRÀFICA
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
, convé tenir en compte els criteris següents: a) El mot que resulta de l'aglutinació segueix les regles generals d'accentuació (§?3.1.1), amb independència de l'accentuació gràfica dels components. Per exemple, s'escriu pinçanàs, contrapès, superfí , ultrasò, entren ús, Cantonigròs, Portopí, amb accent [...]
18. Les lletres. LA GRAFIA DELS SONS NASALS
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
Cal tenir en compte que en alguns casos, a final de síl·laba i prece-dint consonant, l'oposició entre els sons [m] i [n] es neutralitza perquè s'assimilen al lloc d'articulació de la consonant següent: tots dos es poden realitzar com a labioden-tals [ ? ] (àmfora, inflar; tramvia, conversa ?en [...]
19. Les lletres. LA GRAFIA DELS SONS FRICATIUS I AFRICATS
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
, Taixkent x guix, pixar, rauxa, tix; Bixquert, Flix, Xixona, Quixot tx txec, botxí, metxa, despatx; Meritxell, Felanitx, Urtx [? t?? ?] ig boig, maig, puig, safareig; Beniarbeig, Puigcerdà g desig, llig, migdia; Molig 47 Les lletres Ateses les diferències existents entre els diferents parlars catalans, a [...]
20. Les lletres. LA GRAFIA DELS SONS OCLUSIUS
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
La grafia dels sons [p] i [b] : p i b 2.7.1.1. A començament de síl·laba, els sons oclusius bilabials sord [p] i sonor [b] es representen, respectivament, per p i b: p assar, pera, pit, porta, precís, pluja; copa, paper, tampoc, tipus, vapor, replà, suprem, vespre; Gaspar, Pere, Paula, Orpesa [...]
Pàgines  2 / 5 
<< Anterior  Pàgina  1  2  3  4  5  Següent >>