Resultats de la cerca bàsica: 13

Ortografia catalana
11. La grafia dels mots. L'ORTOGRAFIA DELS MOTS PREFIXATS, DELS COMPOSTOS I DE LES LOCUCIONS. EL GUIONET I L'AGLUTINACIÓ GRÀFICA
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
existeix en català com a mot indepen-dent i, per tant, fàcilment identificable com a radical culte que no adopta aquesta e: amfisbena, anastomosi, batiscaf, circumspecte, diàstole, hemistiqui, isòsceles, megas-clera, microscopi, Iugoslàvia (notem que no existeixen en català * esbena, * estomosi, * escaf, * [...]
12. La grafia dels mots. L'ORTOGRAFIA DELS MOTS PREFIXATS, DELS COMPOSTOS I DE LES LOCUCIONS. EL GUIONET I L'AGLUTINACIÓ GRÀFICA
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
lexicalitzat i ha donat lloc a un mot nou, amb un comportament morfològic o sintàctic específic que justifica la seva condició de compost. Aquests conjunts es 121 La grafia dels mots poden trobar usats en la llengua, adés com un conjunt no sintetitzat de mots contigus independents, i s'escriuen, per tant [...]
13. Les lletres. LA GRAFIA DELS SONS FRICATIUS I AFRICATS
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
protegir). d) En un nombre reduït de casos, el so [? t?? ?] s'escriutx a fi de mot si les formes flexives o els derivats presenten també [? t?? ]? i, per tant, la grafia tx: capritx (cf. capritxos, encapritxar ), càrritx (cf. carritx ar), cartutx (cf. cartutxos), despatx (cf. despatxos, despatxar), empatx [...]
Pàgines  2 / 2 
<< Anterior  Pàgina  1  2