Resultats de la cerca bàsica: 44

Ortografia catalana
11. Les lletres. LES VOCALS
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
reflecteixen en l'escriptura, com la terminació [-e] del masculí singular dels mots acabats en el sufix -ista (artista, turista), corrent en la llengua parlada, o, en registres informals, l'oscil·lació de timbre de la a àtona final (casa, compra) i la pronúncia [a] a l'inici de mots començats per en, em i es [...]
12. La grafia dels mots. L'ORTOGRAFIA DELS MOTS PREFIXATS, DELS COMPOSTOS I DE LES LOCUCIONS. EL GUIONET I L'AGLUTINACIÓ GRÀFICA
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
homògraf ( pre - ocupació, volent significar 'ocupació an-terior', pre - fixat 'fixat anteriorment', ex - portador, ex - pres, co - rector) o bé per a evitar formes gràfiques detonants, especialment amb el prefix ex- (ex - exiliat 'persona que ha deixat d'estar exiliada', ex - xa, 'persona que ha deixat [...]
13. Les lletres. L'ALFABET
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
, possible, nassos, assumpte El dígraf gu representa el so [g] davant d'una e o d'una i: guerra, guitarra, lloguer, aconseguir (§?2.7.4.2b). En els altres casos, gu són dues lletres que representen dos sons successius: guant, Igualada, linguograma, agut, exigu. El dígraf ig representa el so [? t?? ]? darrere [...]
14. Les lletres. L'ALFABET
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
L'alfabet català prové de l'alfabet llatí i consta de vint-i-sis lletres, ordenades se-gons un sistema convencional, de la manera que mostra el quadre 1. Cada lletra té dues formes diferents: la lletra minúscula (o, simplement, minús-cula), que és la lletra d'escriptura o impressió ordinària i que [...]
15. Les lletres. LA GRAFIA DELS SONS FRICATIUS I AFRICATS
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
general. Per a representar aquests sons, s'escriu g i j d'acord amb les regles següents: a) S'escriu j davant a, o o u: jardí, joc, joia, jove, jugar, julivert, jutge, aljub, aju-da, barreja, cònjuge, conjunt, dejuni, esbarjo, major, menjar, perjuri, pijama, pluja, rajar, rajola; Jacob, Jaume, Joan [...]
16. Les lletres. LA GRAFIA DELS SONS RÒTICS
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
Quan el so vibrant [r] apareix entre vocals precedit d'un prefix o d'un ra­ dical, s'escriu generalment r: aerorefrigerant, antiràbic, autoretrat, Bielorússia, bio-ritme, birefringència, brevirostre, contrareforma, contrarestar, desoxiribonucleic, dex-trorotatori, extraradi, fotoresistència [...]
17. Les lletres. LES CONSONANTS
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
interior de mot aquests sons adopten la sonoritat de la consonant següent; per tant, els sons sords són solament possibles davant d'un sord, i els sonors, davant d'un sonor. En conseqüència, un so sord es pot trobar representat per la consonant que ordinàriament ser veix per a la representació del so sonor [...]
18. La grafia dels mots. L'APÒSTROF
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
'Slesvig-Holstein. Semblantment: l'ftalat de potassi, l'zwitterió. No s'apos-trofa, però, l'article femení ni la preposició de (ja que la s recolza en la vocal de l'ar-ticle o la preposició): la schola cantorum, la Scala de Milà, la ftiriasi ; un repertori de scherzos, la República Democràtica de Sri Lanka, la teoria de Stern [...]
19. L'accent i la dièresi. L'ACCENT GRÀFIC
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
plural de l'imp. del verb dar: No us deu pressa. és Forma de la tercera persona del singular del pres. d'ind. del verb ser (o ésser): El meu pare és metge. es Pronom feble: Això es fa de seguida. Article salat: Tanca es cavall. Plural de e, nom femení, 'nom de la lletra e': Fa unes es molt elegants. mà [...]
20. Les lletres. LA GRAFIA DELS SONS LATERALS
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
geminada sinó simple [l]. En mots com bitllet, butlletí, enrotllar o ratlla, el so palatal es gemina o no segons els parlars. 46 2.6 2.6. [...]
Pàgines  2 / 5 
<< Anterior  Pàgina  1  2  3  4  5  Següent >>