Resultats de la cerca frase exacta: 43

Ortografia catalana
11. Les lletres. LA GRAFIA DELS SONS FRICATIUS I AFRICATS
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
general. Per a representar aquests sons, s'escriu g i j d'acord amb les regles següents: a) S'escriu j davant a, o o u: jardí, joc, joia, jove, jugar, julivert, jutge, aljub, aju-da, barreja, cònjuge, conjunt, dejuni, esbarjo, major, menjar, perjuri, pijama, pluja, rajar, rajola; Jacob, Jaume, Joan [...]
12. Les lletres. LA GRAFIA DELS SONS RÒTICS
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
Quan el so vibrant [r] apareix entre vocals precedit d'un prefix o d'un ra­ dical, s'escriu generalment r: aerorefrigerant, antiràbic, autoretrat, Bielorússia, bio-ritme, birefringència, brevirostre, contrareforma, contrarestar, desoxiribonucleic, dex-trorotatori, extraradi, fotoresistència [...]
13. La grafia dels mots. L'APÒSTROF
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
'Slesvig-Holstein. Semblantment: l'ftalat de potassi, l'zwitterió. No s'apos-trofa, però, l'article femení ni la preposició de (ja que la s recolza en la vocal de l'ar-ticle o la preposició): la schola cantorum, la Scala de Milà, la ftiriasi ; un repertori de scherzos, la República Democràtica de Sri Lanka, la teoria de Stern [...]
14. La grafia dels mots. L'ORTOGRAFIA DELS MOTS PREFIXATS, DELS COMPOSTOS I DE LES LOCUCIONS. EL GUIONET I L'AGLUTINACIÓ GRÀFICA
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
pròpia dels sintagmes lliures: a) En les formades per un nom i un adjectiu o bé per dos noms o dos verbs co-ordinats, flexionen tots dos components: aigua beneita, argent viu, baix relleu, bernat pescaire, camí ral, cel ras, clau anglesa, compte corrent, cotó fluix , gall dindi, gata maula, guàrdia civil [...]
15. Les lletres. LA GRAFIA DELS SONS LATERALS
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
geminada sinó simple [l]. En mots com bitllet, butlletí, enrotllar o ratlla, el so palatal es gemina o no segons els parlars. 46 2.6 2.6. [...]
16. La grafia dels mots. L'APÒSTROF
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
L'apòstrof és un signe ortogràfic consistent en una coma volada (') que s'escriu per a indicar que s'elideix la vocal dels articles definit i personal, de la prepo-sició de i dels pronoms febles davant de mots començats per vocal, precedida o no de h, o bé, en el cas dels pronoms febles, darrere [...]
17. Les lletres. LA GRAFIA DELS SONS FRICATIUS I AFRICATS
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
aparèixer en totes les posicions dins del mot, mentre que el so africat [? t?? ]? apareix principalment entre vocals i a final de mot. En els parlars occidentals i del Camp de Tarragona, en canvi, predomina el so africat [? t?? ]? en posi-ció inicial de mot o darrere de consonant. Entre vocals i a final de [...]
18. La grafia dels mots. L'ORTOGRAFIA DELS MOTS PREFIXATS, DELS COMPOSTOS I DE LES LOCUCIONS. EL GUIONET I L'AGLUTINACIÓ GRÀFICA
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
, vicepresident; Antiatles, Anticrist, Cisjordània, Prepirineus, Transsil-vània. Igualment, quan un radical va precedit de dos o més prefixos: exeurodiputat. 4.3.1.2. Tanmateix, s'escriu un guionet en els casos següents: a) En els conjunts formats per un nom o un adjectiu precedits de l'adverbi no que han assolit [...]
19. Les lletres. LES CONSONANTS
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
Les consonants són les lletres b, c, d, f, g, j, k, l, m, n, p, q, r, s, t, v, w, x, y i z, que representen els sons consonàntics, i també h, que només es pronuncia en casos molt especials (com en ehem, halar o hitlerià; §?2.9.2). Igualment representen sons consonàntics les grafies modificades ç i [...]
20. La grafia dels mots. L'ORTOGRAFIA DELS MOTS PREFIXATS, DELS COMPOSTOS I DE LES LOCUCIONS. EL GUIONET I L'AGLUTINACIÓ GRÀFICA
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
, Valldemossa, Viladecavalls; arreveure, enhorabona, plusvàlua; nomoblidis, Miralcamp. b) Compostos a la manera culta, és a dir, mots construïts amb formes prefixades, acabades generalment en o- i de vegades en i-: aeroport, anglosaxó, audiovisual, car-diovascular, catalanoaragonès, concavoconvex, cumulonimbus [...]
Pàgines  2 / 5 
<< Anterior  Pàgina  1  2  3  4  5  Següent >>