Resultats de la cerca bàsica: 16

Ortografia catalana
11. Les lletres. LA GRAFIA DELS SONS FRICATIUS I AFRICATS
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
La grafia dels sons palatoalveolars sords [???] i [ t??]: x, ix, tx, ig i g 2.6.7.1. Com en el cas dels sons sonors, el català té els dos sons palatoalveolars sords, el fricatiu [ ? ] i l'africat [? t?? ]?. En la major part dels parlars orientals, el so frica-tiu palatoalveolar sord [ ? ] pot [...]
12. Les lletres. LA LLETRA H
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
En català, la h generalment no representa cap so. Per consegüent, en la major part de casos solament té valor etimològic, i s'escriu davant vocal en els mots catalans que provenen de mots llatins amb h: hàbil, habitar, habitual, ham, haver, herba, hereu, hèrnia, heroi, heura, hissar, hivern [...]
13. L'accent i la dièresi. L'ACCENT GRÀFIC
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
greu (conèixer, francès, pèsol, serè), sovint és neutra a la major part del baleàric i tancada en tot el català occidental. 3.1.2.1. La vocal e Per a escriure correctament l'accent greu o agut sobre la e, cal seguir les indica· cions següents: a) S'escriu amb accent greu (è) la major part dels mots [...]
14. La grafia dels mots. L'ORTOGRAFIA DELS MOTS PREFIXATS, DELS COMPOSTOS I DE LES LOCUCIONS. EL GUIONET I L'AGLUTINACIÓ GRÀFICA
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
reglamentària; un quasicontracte i la quasi totalitat de la gent. També convé distingir-los dels mots que provenen de la lexicalització d'un prefix ( fer un extra, la meva ex, valorar els pros i els contres, una festa súper). Exclusivament com a recurs estilístic en contextos específics (científics, bàsica-ment [...]
15. Les lletres. LA GRAFIA DELS SONS OCLUSIUS
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
, púlpit, superàvit; almoràvit, bàndicut, bàsquet. De vegades, però, hi ha mots que no contenen la lletra que figura en altres de relacionats: bon (cf. bondat, bondadós), gran (cf. grandet, grandesa, engrandir), món (cf. mundial ), quan (adverbi de temps; cf. quant, adverbi de quantitat). En la major part [...]
16. La grafia dels mots. L'ORTOGRAFIA DELS MOTS PREFIXATS, DELS COMPOSTOS I DE LES LOCUCIONS. EL GUIONET I L'AGLUTINACIÓ GRÀFICA
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
Ribagorçana, la Vila Joiosa (però el Masnou, el Masroig, el Poblenou). Els que contenen preposició també se separen en la major part dels casos, com Alcalà de Xivert, Arenys de Munt, Ares del Maestrat , Castell d'Aro, la Font de la Figuera, Mas de Barberans, Molins de Rei, el Pas de la Casa, Prat de Comte [...]
Pàgines  2 / 2 
<< Anterior  Pàgina  1  2