Resultats de la cerca criteris: 467

Criteris lingstics
11. Documentaci administrativa. El contracte i el conveni. Exemple de conveni  [PDF, 734 kB]
Font Documentaci jurdica i administrativa
Criteris lingstics de la Direcci General de Poltica Lingstica
Conveni entre el Consorci per a la Normalitzaci Lingstica, la Uni Empresa- rial de l'Anoia i la Delegaci d'mnium Cultural de l'Anoia per a la promoci de l's de la llengua catalana en l'mbit socioeconmic REUNITS D'una banda, el senyor __________________________, president del Consorci per [...]
12. Documentaci administrativa. El contracte i el conveni. Criteris generals de redacci  [PDF, 734 kB]
Font Documentaci jurdica i administrativa
Criteris lingstics de la Direcci General de Poltica Lingstica
La claredat, el rigor i la concisi sn principis bsics de la redacci administrativa i jurdica. Aquests principis es basen tant en l'estructuraci lgica i en blocs homoge- nis com en la redacci acurada de la informaci que s'hi expressa. La documentaci administrativa i jurdica parteix [...]
13. Documentaci administrativa. El contracte i el conveni. Dades de les parts contractants  [PDF, 734 kB]
Font Documentaci jurdica i administrativa
Criteris lingstics de la Direcci General de Poltica Lingstica
En aquest apartat apareixen el nom i els cognoms, el document nacional d'identitat i el domicili de les persones o entitats que subscriuen el contracte o el conveni i la refern- cia a la condici amb qu actuen, s a dir, si actuen en representaci d'una altra per- sona o d'una entitat, o en nom [...]
14. Documentaci administrativa. El contracte i el conveni. Dades de qui dna fe pblica  [PDF, 734 kB]
Font Documentaci jurdica i administrativa
Criteris lingstics de la Direcci General de Poltica Lingstica
Aquest apartat, que apareix en el cas de contractes pblics, presenta el nom, els cognoms i el crrec del notari o del funcionari que interv en el contracte. En el model de contracte tradicional, aquestes dades apareixen al principi, desprs de la data, introdudes per l'expressi: Davant meu [...]
15. Documentaci administrativa. El certificat. Certificaci  [PDF, 734 kB]
Font Documentaci jurdica i administrativa
Criteris lingstics de la Direcci General de Poltica Lingstica
Aquesta part, que s el nucli del certificat, s'introdueix amb la forma Certifico , seguida de dos punts i allada de la resta del text. Aquesta forma se sol destacar o b en majscules o b en negreta. Desprs dels dos punts s'expressa la certificaci precedida de la conjunci Que (amb majscula [...]
16. Documentaci administrativa. El certificat. Dataci  [PDF, 734 kB]
Font Documentaci jurdica i administrativa
Criteris lingstics de la Direcci General de Poltica Lingstica
La dataci apareix allada abans de la signatura com a mesura de protecci d'aquesta dada, ja que el certificat s un document que no es registra. La constataci en el registre de la tramesa d'un certificat es fa per mitj de l'ofici que l'acompanya. [...]
17. Documentaci administrativa. El certificat. Definici  [PDF, 734 kB]
Font Documentaci jurdica i administrativa
Criteris lingstics de la Direcci General de Poltica Lingstica
El certificat s un document expedit per un funcionari pblic competent (secretaris, interventors, caps de secci, gerents) o per una persona autoritzada legalment (metges, empresaris) que dna fe d'un fet, del contingut d'un document o de les cir- cumstncies que consten en arxius, registres [...]
18. Documentaci administrativa. El certificat. Signatura  [PDF, 734 kB]
Font Documentaci jurdica i administrativa
Criteris lingstics de la Direcci General de Poltica Lingstica
Tenint en compte que el nom i el crrec de qui signa apareixen en el primer bloc d'informaci, noms cal signar i prou. Pel que fa al vistiplau, si n'hi ha, cal expressar el crrec desprs dels dos verbs coor- dinats ( Vist i plau ), signar i consignar-hi el nom i els cognoms, si el crrec no [...]
19. Documentaci administrativa. El recurs. Allegacions  [PDF, 734 kB]
Font Documentaci jurdica i administrativa
Criteris lingstics de la Direcci General de Poltica Lingstica
En aquest punt s'exposen els fonaments de dret i els motius en qu es basa la inter- posici del recurs. Tamb s'hi fan constar els documents que s'adjunten. Pel que fa a la redacci, conv que sigui clara i succinta i cal presentar en pargrafs separats cada allegaci. [...]
20. Documentaci administrativa. El recurs. Dataci  [PDF, 734 kB]
Font Documentaci jurdica i administrativa
Criteris lingstics de la Direcci General de Poltica Lingstica
La dataci inclou l'expressi del lloc i la data. Pot anar abans o desprs de la signa- tura. [...]
Pgines  2 / 47 
<< Anterior  Pgina  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  Segent >>