Resultats de la cerca frase exacta: 24

Criteris lingüístics
11. Funció distintiva. Noms propis referits a coses. Fets i períodes temporals  [PDF, 853 kB]
Font Majúscules i minúscules
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
: Carnestoltes Setmana Santa 25 Ma j ús cul e s i mi nús c ul es CRI T ERI S LI N GÜ ÍS T I CS Moviments artístics i culturals En general s'escriuen amb minúscula inicial. Exemples: romànic gòtic barroc surrealisme Però, per evitar ambigüitats, se solen escriure amb majúscula: Renaixement Renaixença Il·lustració [...]
12. Funció distintiva. Noms propis referits a coses. Noms de lloc  [PDF, 853 kB]
Font Majúscules i minúscules
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
els casos en què, si fos català, es contrauria. Exemples: Las Rozas de Madrid La Rioja Los Angeles Le Havre d'El Bierzo 35 Ma j ús cul e s i mi nús c ul es CRI T ERI S LI N GÜ ÍS T I CS Aquesta regla no regeix, és clar, per als llocs no catalans amb forma catalanitzada, en què regeix la norma anterior [...]
13. Funció demarcativa. Inici d'apartats  [PDF, 853 kB]
Font Majúscules i minúscules
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
de la proposta de contractació... aprovada per la Comissió Gestora. 4. Torn obert de paraules.» 13 Ma j ús cul e s i mi nús c ul es CRI T ERI S LI N GÜ ÍS T I CS [...]
14. Noms referits a coses. Obres d'art i publicacions  [PDF, 175 kB]
Font Criteris de traducció de noms, denominacions i topònims
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
clavicémbalo i cinc instruments y cinco instrumentos Patètica Patética Clar de lluna Claro de luna Tampoc no es tradueixen els títols de les cançons si no se n'ha fet una versió en la llengua d'arribada. En català: En castellà: Veles e vents Veles e vents Bon dia! Bon dia! Cadillac solitario Cadillac solitario [...]
15. Funció distintiva. Noms propis referits a coses. Noms de sistemes, xarxes i inventaris regulats  [PDF, 853 kB]
Font Majúscules i minúscules
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
, catàlegs, registres, censos i altres llistes Quan aquestes llistes tenen un reconeixement institucional, es tracten de manera anàloga als documents i s'escriuen amb majúscula inicial de la primera paraula. En l'ús genèric del mot mantenim la minúscula inicial en tots els casos. Exemples: 23 Ma j ús cul e s [...]
16. Funció distintiva. Noms propis referits a coses. Títols d'obres, publicacions, treballs, elements d'un web i xarxes socials  [PDF, 853 kB]
Font Majúscules i minúscules
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
qualsevol escrit no publicat independentment s'escriuen amb la inicial del primer mot amb majúscula i entre cometes. Exemples: 31 Ma j ús cul e s i mi nús c ul es CRI T ERI S LI N GÜ ÍS T I CS «Acords per a la normalització lingüística a l'Administració de la Generalitat», publicat a Llengua i Administració [...]
17. Símbols. Principals grups de símbols. Sistema internacional d'unitats (SI)  [PDF, 313 kB]
Font Abreviacions
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
decimals de les unitats del SI, es fan servir els prefixos del SI que s'indiquen a continuació: 3 Factor pel qual es Prefix multiplica la unitat Nom Símbol 1024 yotta- Y 1021 zetta- Z 1018 exa- E 1015 peta- P 1012 tera- T 109 giga- G 106 mega- M 103 kilo- k 102 hecto- h 10 deca- da 10-1 deci- d 10-2 centi [...]
18. Nom. Anàfores  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
«A Coruña» y «Ourense» aparecen ya escritas de esta forma en documentos que datan del siglo XIII, lo que supone una clara ratificación a la argumentación de que aquellas responden a una realidad lingüística, histórica e incluso tradicional. La modificación se realizará mediante Orden ministerial que [...]
19. Funció distintiva. Noms propis referits a coses. Activitats educatives, científiques i socials  [PDF, 853 kB]
Font Majúscules i minúscules
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
) Programes d'intercanvi, de cooperació, de mobilitat i d'R+D S'escriu amb majúscula inicial el primer mot del nom oficial del programa. Exemples: el IV Programa marc de la Unió Europea Programa nacional de projectes de recerca 27 Ma j ús cul e s i mi nús c ul es CRI T ERI S LI N GÜ ÍS T I CS Però, quan la [...]
20. Documentació administrativa. El contracte i el conveni. Exemple de conveni  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
directrius que marqui el CNL Montserrat en la redacció dels textos de la UEA i en l'ús d'eines informàtiques. e ) Informar les empreses associades de la signatura d'aquest conveni i promou- re'n la plena adaptació a la Llei de política lingüística. 2. El CNL Montserrat es compromet a: a ) Posar a disposició [...]
Pàgines  2 / 3 
<< Anterior  Pàgina  1  2  3  Següent >>