Resultats de la cerca frase exacta: 16

Criteris lingüístics
11. Funció demarcativa. Inici d'apartats  [PDF, 853 kB]
Font Majúscules i minúscules
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
A principi de paràgraf, cal començar amb majúscula. Un cas especial és el de les cartes en què ?després dels mots vocatius de l'inici, que acostumen a anar seguits de coma? el text comença amb majúscula quan s'escriu en una ratlla a part, per tal com comença paràgraf. Hi ha casos en què tot i que [...]
12. FORMES GENÈRIQUES  [PDF, 96 kB]
Font Guia d'usos no sexistes de la llengua
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
contenciós administratiu.. . Tipus de text Tot tipus de documents administratius Límits 1. L'ús de la paraula persona com a forma genèrica és un recurs possible, però no se n'ha d'abusar perquè sovint va en contra del principi d'economia lingüística i perquè comporta una certa complicació sintàctica i [...]
13. Documentació jurídica. La querella. Criteris generals de redacció  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
d'una altra persona a petició seva si no sabés o no pogués signar, quan el procurador o la procuradora no tingui poder especial per formular la querella. Com a principi general, la redacció ha de ser clara, rigorosa i concisa. Els fets, els fonaments de dret, les peticions i els altressís s'han de [...]
14. Introducció  [PDF, 853 kB]
Font Majúscules i minúscules
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
mot prat ja no fa referència a un accident geogràfic sinó que ha passat a denominar un municipi que va més enllà del prat en què s'ubicava en un principi. Paral·lelament, parlarem del monestir de Poblet , amb minúscula, com d'un monestir entre d'altres, però quan parlem de la institució fundada per [...]
15. Annex 2  [PDF, 96 kB]
Font Guia d'usos no sexistes de la llengua
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
, humanitat , etc. Els noms epicens designen indistintament individus mascles o femelles d'una espècie. Per exemple: el rossinyol, la criatura, la víctima, la persona, el bebè, l'infant, etc. Principi d'economia lingüística Entenem per economia lingüística la tendència general de les llengües a intentar [...]
16. Verb. Construccions perifràstiques  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
en casos en què convingui mantenir el subjecte de la passiva com a primer element de l'oració. Esta acción es exigida por la ley escrita, por el principio general de la diligencia necesaria y por un sentido general de justicia o equidad. Aquesta acció és exigida per la llei escrita, pel principi [...]
Pàgines  2 / 2 
<< Anterior  Pàgina  1  2