Resultats de la cerca bàsica: 49

Criteris lingüístics
11. Equivalències castellà - català. avalar v tr  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
avalar v tr - avalar v tr Donar aval per a algú. [...]
12. Equivalències castellà - català. fehaciente adj  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
fehaciente adj - fefaent adj Dit de la prova, de la demostració, del document legalitzat per un fedatari, etc., que dóna fe d'un acte o que demostra demanera clara i irrefutable que un fet és cert. CA: Heu de presentar una prova fefaent d'això que dieu. [...]
13. Documentació administrativa. El certificat. Definició  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
El certificat és un document expedit per un funcionari públic competent (secretaris, interventors, caps de secció, gerents) o per una persona autoritzada legalment (metges, empresaris) que dóna fe d'un fet, del contingut d'un document o de les cir- cumstàncies que consten en arxius, registres [...]
14. Equivalències castellà - català. perjurar v intr  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
perjurar v intr - perjurar v intr Un testimoni, donar informació falsa en un judici. [...]
15. Equivalències castellà - català. grado m  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
grado m - grau m Cadascuna de les instàncies a què pot donar lloc un plet. [...]
16. Equivalències castellà - català. subvencionar v tr  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
subvencionar v tr - subvencionar v tr Donar una subvenció a algú o a una entitat. [...]
17. Equivalències castellà - català. indultar v tr  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
indultar v tr - indultar v tr Donar un indult a algú. CA: El govern indultarà els presos malalts terminals. [...]
18. Equivalències castellà - català. plagio m  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
plagio m - plagi m Acció i delicte de publicar o de donar per pròpia una obra científica o artística d'altri. [...]
19. Equivalències castellà - català. convalidar v tr  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
convalidar v tr - convalidar v tr Donar validesa acadèmica a títols i estudis aprovats en un altre país, en una altra institució, etc. [...]
20. Equivalències castellà - català. restituir v tr  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
restituir v tr - restituir / retornar v tr Donar de nou a algú una cosa que era seva i li havia estat presa. [...]
Pàgines  2 / 5 
<< Anterior  Pàgina  1  2  3  4  5  Següent >>