Resultats de la cerca bàsica: 71

Criteris lingüístics
11. Funció demarcativa. Inici de frase. Després de punt  [PDF, 853 kB]
Font Majúscules i minúscules
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
En la majoria dels casos, la majúscula està determinada per un punt de la frase anterior i, per tant, no hi ha dubte, cal començar amb majúscula: «Hi ha un cap de taur, blanc com el sorral que el sol mossega. Un cap de taur ver, un cap de taur pintat com un trofeu tribal. Colors antics de coltells [...]
12. Equivalències castellà - català. copyright m  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
copyright m-copyright m Dret que té el titular o cessionari d'un dret d'explotació d'avantposar el seu nom al símbol ©, amb la precisió del lloc i l'any de divulgació de l'obra. NOTA: El copyright reflecteix la possessió del dret d'explotació i, per tant, només el pot fer constar el titular o [...]
13. Equivalències castellà - català. derechos de autor m pl  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
derechos de autor m pl - drets d'autor m pl Drets morals i d'explotació que té l'autor d'una obra literària, artística o científica. NOTA: Els drets morals, en tant que indisponibles, són irrenunciables i inalienables, mentre que els drets d'explotació, en tant que disponibles, són negociables i [...]
14. Documentació administrativa. La invitació. Exemple 1  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Capçalera Data: 21 de desembre de 2001 R/n: 236/A2001 R/v: 14/MRF Afer: Divisió de parcel·la Destinació: Servei de Planificació D'acord amb el que disposa l'article 951 de la Llei del sòl, no es poden dividir les parcel·les que el Pla general municipal d'ordenació ha fixat com a mínimes. Per tant [...]
15. Funció demarcativa. Inici de frase. Després d'admiració o d'interrogació  [PDF, 853 kB]
Font Majúscules i minúscules
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Aquests signes de puntuació, si no porten un altre signe de puntuació darrere, marquen l'acabament d'un període i motiven, per tant, l'inici del següent amb majúscula: «Volia dir alguna cosa? No s'esperava aquella pregunta, escopida a boca de canó.» (Josep Bras, Exemplar gratuït .) «Prou! No he [...]
16. Sigles i acrònims. Traducció  [PDF, 313 kB]
Font Abreviacions
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
La traducció de sigles i acrònims formats en altres llengües planteja diversos problemes de solució complexa, a causa sobretot de la gran proliferació d'elements d'aquests tipus, tant de noms propis com de noms comuns, i de la necessitat immediata de trobar equivalències dels de procedència [...]
17. Equivalències castellà - català. abogado -a m i f  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
abogado -a m i f - advocat -ada [o -essa] m i f Persona que assessora legalment i defensa els interessos d'altri en causes judicials. NOTA: En castellà el femení tant pot ser abogada com abogado. En català la forma femenina habitual és advocada i, a diferència del castellà, no es diu advocat per al [...]
18. Documentació administrativa. El saluda. Nucli de la salutació  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
complement directe, en aquest cas representat pel nom de la persona a qui s'adreça el document. Per tant, cal evitar l'error d'introduir aquest complement amb la preposició a . Així escriurem: «La directora de... / Saluda / el senyor... o la senyora...». Hem assenyalat que el text ha de ser ben breu, perquè [...]
19. Documentació administrativa. La sol·licitud. Disseny gràfic  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Els diferents elements que configuren la imatge gràfica d'aquest document (usos de la negreta, cursiva, caixa alta o majúscules, marges, interlineats, etc.) presenten varia cions. D'entrada, cal tenir en compte que sovint el redacta una persona particu- lar i que, per tant, la tria d'aquests [...]
20. Funció distintiva. Noms propis referits a coses. Fets i períodes temporals  [PDF, 853 kB]
Font Majúscules i minúscules
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Divisions temporals S'escriuen amb minúscula inicial. Exemples: cretaci neolític edat mitjana gener, febrer, març... dilluns, dimarts, dimecres... primavera, estiu? Si una denominació pot designar tant una festa com un període temporal, preval el matís de festa i, per tant, s'escriu amb majúscula. Exemples [...]
Pàgines  2 / 8 
<< Anterior  Pàgina  1  2  3  4  5  6  7  8  Següent >>