Resultats de la cerca frase exacta: 20

Criteris lingüístics
11. Sigles i acrònims. Formació. Coincidència de formes  [PDF, 313 kB]
Font Abreviacions
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
A l'hora de crear una sigla o un acrònim s'ha de procurar evitar que coincideixin amb un altre de ja existent. Amb l'objectiu d'evitar aquesta coincidència és útil recórrer als acrònims o a les sigles impròpies quan la formació per criteris estrictes (la primera lletra de cada mot ple) dóna formes [...]
12. Abreviatures. Formació. Abreujament de mots  [PDF, 313 kB]
Font Abreviacions
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
se segueixen els criteris d'escurçament de les abreviatures simples: tallar abans d'una vocal, generalment abans de la primera vocal. bda. baixada Sr. senyor Per al final es manté l'última síl·laba, les dues últimes síl·labes, l'última lletra o les últimes lletres. gral. general admdora [...]
13. Sigles i acrònims. Escriptura. Majúscules i minúscules  [PDF, 313 kB]
Font Abreviacions
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
majúscules o només amb la lletra inicial majúscula. INCASOL o Incasol Institut Català del Sòl INSETUR o Insetur Institut Superior d'Estudis Turístics RENFE o Renfe Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles Excepcionalment, algunes sigles que es poden llegir com un mot i alguns acrònims s'escriuen en [...]
14. Funció distintiva. Noms propis referits a coses. Títols d'obres, publicacions, treballs, elements d'un web i xarxes socials  [PDF, 853 kB]
Font Majúscules i minúscules
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Títols de llibres, d'obres teatrals, musicals, cinematogràfiques i d'arts plàstiques Només s'escriu amb majúscula la lletra inicial del títol (i les altres que correspon de ferho per les altres regles, per exemple: el topònim d'un municipi). Quan s'hi fa referència, aquests títols s'escriuen en [...]
15. Sigles i acrònims. Formació  [PDF, 313 kB]
Font Abreviacions
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Per la manera com s'han format podem distingir les sigles estrictes, les sigles impròpies i els acrònims. Considerem sigles estrictes les que estan formades només per la primera lletra de cada mot ple (substantius, adjectius, verbs i adverbis). ICS Institut Català de la Salut Són impròpies les [...]
16. Documentació jurídica. Presentació. Exemple  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
________________________. Adjunto aquestes dues lletres de canvi com a documents número 3 i 4. 4. La lletra de data ________________________________________________ no va ser abonada i ___________________________. Adjunto el justificant del banc de les despeses de devolució com a document número 5. [...] FONAMENTS DE DRET [...]
17. Símbols. Escriptura  [PDF, 313 kB]
Font Abreviacions
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Els símbols s'escriuen en lletra rodona i no porten mai punt abreviatiu. FF franc francès min minut Per qüestions tipogràfiques es poden escriure en cursiva; per exemple, quan se'n fa un ús metalingüístic. el símbol de metre és m, escrit en minúscula i sense punt Poden anar seguits d'un punt si [...]
18. Funció distintiva. Noms propis referits a coses. Activitats educatives, científiques i socials  [PDF, 853 kB]
Font Majúscules i minúscules
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Didàctics IV Jornades d'Educació i Arxius: «El món educatiu, usuari de l'arxiu per a la recerca» Comunicacions, ponències, discursos i taules rodones Només s'escriu amb majúscula la lletra inicial del títol, que va entre cometes. Exemples: «La tradició administrativa avui: mètodes i problemes» és una [...]
19. Ús de les abreviacions  [PDF, 313 kB]
Font Abreviacions
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
, classificacions i en altres casos similars que requereixen comprimir el text en benefici d'una informació més completa. En aquests casos també és freqüent una reducció del cos de la lletra. ? Les abreviacions es poden utilitzar sense cap inconvenient quan acompanyen xifres. necessita un segell d'1,05 ¤ tenen un [...]
20. Funció distintiva. Noms propis referits a coses. Documents oficials i normes  [PDF, 853 kB]
Font Majúscules i minúscules
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
... a la disposició transitòria quarta les disposicions finals el capítol II la secció vuitena el títol primer l'annex I el que disposa l'article 43 d'acord amb l'apartat b de l'article 2 Informes, estudis, plans, programes i projectes S'escriu amb majúscula la lletra inicial d'aquest tipus de documents [...]
Pàgines  2 / 2 
<< Anterior  Pàgina  1  2