Resultats de la cerca frase exacta: 37

Diccionaris terminolňgics  | Geografia
11. extensió
Font Diccionaris terminolňgics del TERMCAT
Ŕrea temŕtica Geografia
Mňdul opcional de programari que afegeix funcionalitat extra i especialitzada a un programa base, i que, generalment, requereix un programa base per a poder funcionar. [...]
12. nínxol ecolňgic
Font Diccionaris terminolňgics del TERMCAT
Ŕrea temŕtica Geografia
Conjunt dels diferents rangs de condicions i recursos que els individus d'una espčcie requereixen per poder sobreviure, créixer, reproduir-se i mantenir una població estable. [...]
13. carta de calibratge
Font Diccionaris terminolňgics del TERMCAT
Ŕrea temŕtica Geografia
Grŕfic utilitzat per a mesurar el poder de resolució d'una lent o la resolució d'una pelˇlícula examinant la imatge que se n'obté. [...]
14. estereoscopi restituďdor
Font Diccionaris terminolňgics del TERMCAT
Ŕrea temŕtica Geografia
Estereoscopi que disposa de regle de paralˇlaxi i altres instruments complementaris per a poder generar mapes de forma simple i rudimentŕria a partir de parells estereoscňpics. [...]
15. llenguatge cartogrŕfic
Font Diccionaris terminolňgics del TERMCAT
Ŕrea temŕtica Geografia
Conjunt de mčtodes, tčcniques i recursos grŕfics de quč es val la cartografia per a poder comunicar de forma ňptima tota classe d'informació relacionada amb el territori. [...]
16. variable regionalitzada
Font Diccionaris terminolňgics del TERMCAT
Ŕrea temŕtica Geografia
Funció estocŕstica definida en un espai mčtric que representa la variació dels fenňmens naturals que són massa irregulars a l'escala d'interčs per a poder modelitzar-los analíticament. [...]
17. calibratge de la resolució
Font Diccionaris terminolňgics del TERMCAT
Ŕrea temŕtica Geografia
Calibratge utilitzat per a determinar el poder de resolució d'una lent, que es pot realitzar per mitjŕ d'una prova de resolució o de transferčncia de la modulació. [...]
18. teodolit astrogeodčsic
Font Diccionaris terminolňgics del TERMCAT
Ŕrea temŕtica Geografia
Teodolit equipat amb instrumental especial per a mesurar l'altura dels astres i poder determinar amb precisió la posició sobre el globus de les estacions topogrŕfiques i els včrtexs geodčsics. [...]
19. de propietat
Font Diccionaris terminolňgics del TERMCAT
Ŕrea temŕtica Geografia
Dit de qualsevol producte informŕtic que és específic d'un desenvolupador determinat, que estŕ protegit pel dret d'autor i que, per tant, cal comprar-lo o adquirir-ne la llicčncia per poder utilitzar-lo. [...]
20. tall
Font Diccionaris terminolňgics del TERMCAT
Ŕrea temŕtica Geografia
Cadascuna de les ŕrees individuals en quč es divideix la cartografia d'un ŕmbit geogrŕfic extens per a poder treballar amb unitats manejables, tant en el cas de mapes analňgics com en el de conjunts de dades geoespacials. [...]
Pŕgines  2 / 4 
<< Anterior  Pŕgina  1  2  3  4  Següent >>