Resultats de la cerca frase exacta: 72

Diccionaris terminològics
11. acolliment residencial
Font Diccionaris terminològics del TERMCAT
Àrea temàtica Ciències de la salut
Servei temporal o permanent que té una funció substitutòria de la llar, el qual ofereix atenció integral a persones amb discapacitat o problemes de salut mental greus i en situació de desemparament, risc social o dependència, amb la condició que segueixin el tractament acordat i se sotmetin a una s [...]
12. acolliment simple
Font Diccionaris terminològics del TERMCAT
Àrea temàtica Dret
Acolliment de menors que es preveu que acabi amb el retorn del menor a la seva família biològica. [...]
13. centre d'acolliment
Font Diccionaris terminològics del TERMCAT
Àrea temàtica Ciències socials
Centre destinat a l'atenció social temporal, en règim residencial, de transeünts o de persones que han sofert alguna emergència o tenen problemes familiars greus. [...]
14. acolliment de menors
Font Diccionaris terminològics del TERMCAT
Àrea temàtica Dret
Mesura que comporta confiar temporalment la guarda d'un menor a una persona o a una família, o internar-lo en una institució per procurar-li benestar moral i material. [...]
15. acolliment de menors
Font Diccionaris terminològics del TERMCAT
Àrea temàtica Ciències socials
Mesura de protecció de menors que es troben en situació de possible desemparament o de risc social que consisteix a confiar-los provisionalment a una persona, una família o un centre d'acolliment. [...]
16. acolliment familiar permanent
Font Diccionaris terminològics del TERMCAT
Àrea temàtica Ciències socials
Acolliment familiar de durada indefinida per a infants i adolescents en situació definitiva de desemparament quan l'adopció no és possible o no es considera l'opció més favorable a l'interès del menor. [...]
17. acolliment familiar preadoptiu
Font Diccionaris terminològics del TERMCAT
Àrea temàtica Ciències socials
Acolliment familiar que es preveu com una fase prèvia a l'adopció de l'infant o l'adolescent. [...]
18. acolliment familiar simple
Font Diccionaris terminològics del TERMCAT
Àrea temàtica Ciències socials
Acolliment familiar que es preveu que acabi amb el retorn de l'infant o l'adolescent a la seva família biològica. [...]
19. acolliment de persones grans
Font Diccionaris terminològics del TERMCAT
Àrea temàtica Ciències socials
Vinculació d'una persona o una parella a una altra persona o parella més jove, la qual es compromet a tenir-ne cura, a conviure-hi i a prestar-li assistència en sentit ampli, en condicions semblants a les relacions de parentiu. [...]
20. acolliment de persones grans
Font Diccionaris terminològics del TERMCAT
Àrea temàtica Dret
Pacte en virtut del qual una persona o una parella casada o unida de manera estable es compromet a tenir cura d'una persona o una parella casada o unida de manera estable, o una família monoparental, de més edat o amb una discapacitat, a conviure-hi i a prestar-li assistència en sentit ampli, en co [...]
Pàgines  2 / 8 
<< Anterior  Pàgina  1  2  3  4  5  6  7  8  Següent >>