Resultats de la cerca bàsica: 14

Fitxes de l'Optimot  | Ortografia
11. Ortografia de 'p' i 'b' a final de mot i a final de síl·laba
Font Fitxes de l'Optimot
, mots provinents d'altres llengües i mots onomatopeics, com ara: aljub, baobab, bub-bub, club, cub (diferent de cup), efeb, esnob, tub; Jacob, Carib. 2. Darrere de vocal àtona o consonant en general s'escriu p o b segons la lletra que contenen la forma en femení o els seus derivats. Per exemple [...]
12. Ortografia de 't' i 'd' a final de mot i a final de síl·laba
Font Fitxes de l'Optimot
aquestes indicacions: En general s'escriu t o d segons la lletra que contenen la forma en femení o els derivats. Per exemple: esvelt (esveltesa), líquid (liquidesa), llard (llardós), ràpid (ràpida), sord (sordesa), sort (sortós), tard (tardar), verd (verda). Cal notar que a vegades no es pot [...]
13. Ortografia de c i g a final de mot i a final de síl·laba
Font Fitxes de l'Optimot
o g segons la lletra que contenen la forma en femení o els derivats: càstig (castigar), dramaturg (dramatúrgia), estómac (estomacal), fang (enfangar), fàrmac (farmàcia), pròdig (prodigar), etc. Però cal tenir present que s'escriuen amb c els mots aràbic (tot i que hi ha aràbiga) i fàstic (tot i [...]
14. Apostrofació davant de sigles i acrònims
Font Fitxes de l'Optimot
L'apostrofació davant de sigles i acrònims varia d'acord amb la manera com es pronuncien aquestes abreviacions: com si fossin mots (pronunciació sil·làbica: IVA, INCAVI) o lletra per lletra (pronunciació lletrejada: UGT, NBA). Pronunciació sil·làbica En el cas de les sigles i els acrònims que es [...]
Pàgines  2 / 2 
<< Anterior  Pàgina  1  2