Resultats de la cerca fitxes de l'Optimot: 57

Fitxes de l'Optimot  | Sintaxi
11. 'a comenament de' o 'a comenaments de'? / 'a mitjan' o 'a mitjans de'? / 'a final de' o 'a finals de'? / Nova gramtica
Font Fitxes de l'Optimot
Per indicar l'inici d'un perode de temps, es poden utilitzar les construccions a comenament de o a principi de. Aquestes construccions tamb poden aparixer en plural. Per exemple: a comenament d'any o a comenaments d'any a principi de mes o a principis de mes Per indicar el final d'un [...]
12. 'en un minut' o 'd'aqu a un minut'? / 'dintre de poc' o 'd'aqu a poc'? / Nova gramtica
Font Fitxes de l'Optimot
En catal, la construcci d'aqu (a) es fa servir per dir 'al cap de (un espai de temps) a comptar des d'ara'. Malgrat que s habitual la supressi de la preposici a, en els registres formals se sol mantenir aquesta preposici. Per exemple: Tornar del viatge d'aqu (a) una setmana. Tornem [...]
13. 'Aprofita l'avinentesa i ves-te'n' o 'Aprofita i ves-te'n'? / Nova gramtica
Font Fitxes de l'Optimot
El verb aprofitar, amb el sentit d''emprar tilment', s transitiu i necessita un complement directe. Per exemple: Des que s'ha jubilat, aprofita el temps per viatjar. Aprofito l'ocasi per desitjar-vos bones vacances. Amb un sentit similar, tamb es fa servir el verb aprofitar sense complement [...]
14. Usos de 'per endavant'
Font Fitxes de l'Optimot
La locuci adverbial per endavant en general significa 'de manera anticipada', 'abans del temps establert o acordat'. Aix, se sol usar en contextos com ara Fer un pagament per endavant. Conv evitar l's d'aquesta expressi, i tamb de per davant, amb sentit de futur. Per exemple, en comptes de [...]
15. 'Venen reivindicant un nou conveni' o 'Estan reivindicant un nou conveni'? / Perfrasis de gerundi
Font Fitxes de l'Optimot
1. La perfrasiestar + gerundi t sobretot un valor progressiu i es fa servir per indicar que una situaci es troba en curs de realitzaci. Tamb pot tenir un valor duratiu i, en aquest cas, assenyala la continutat d'un esdeveniment durant un perode de temps, o b la repetici d'un [...]
16. Usos de 'per a' davant de nom / 's un recurs molt car per la ciutat' o 's un recurs molt car per a la ciutat'? / Nova gramtica
Font Fitxes de l'Optimot
s poc temps. 3. Complements amb altres valors: 3.1. Destinaci o finalitat. Per exemple: L'oli s per a tu. Els globus sn per a la festa. 3.2. Temps, quan fa referncia a un termini fix en el futur. Per exemple: Diu que ho necessiten per a havent dinat. Ho heu de tenir llest per a dem. 4 [...]
17. 'altra vegada' o 'una altra vegada'? / 'altra volta' o 'una altra volta'? / Nova gramtica
Font Fitxes de l'Optimot
En catal, amb el sentit 'de nou, novament' es pot fer servir l'expressi de temps formada per l'indefinitaltre ms el nom vegada o altres noms amb el mateix sentit, com ara cop, pic o volta, segons els parlars. En aquest cas, l'indefinit altre pot aparixerprecedit de l'article un o b sol, en [...]
18. 'jugar' o 'jugar-s'hi'? / Verbs amb el pronom feble 'hi'
Font Fitxes de l'Optimot
El verb jugar, en sentit general, significa 'passar el temps en quelcom que es fa amb l'objecte d'entretenir-se, de divertir-se'. Per exemple: Es passa el dia jugant a futbol. Ara b, l'expressi jugar-s'hi t el significat de 'apostar' o 'arriscar-se a perdre' i sempre duu els pronoms perqu [...]
19. 'propi' o 'mateix'? / Nova gramtica
Font Fitxes de l'Optimot
mateixos(o elsmateixosafectats) van presentar una queixa. La forma mateix tamb pot funcionar com a adverbi, amb un valor emftic, posposat a un nom, a un pronom, a un adverbi o a una expressi adverbial de lloc, de temps, de manera. En aquest cas, com que s un adverbi, es mant invariable. Per exemple [...]
20. s del verb anar en expressions temporals / en el que va d'any o des de principi d'any?
Font Fitxes de l'Optimot
Per expressar la idea que un temps determinat ha transcorregut des d'un esdeveniment, es pot fer servir la construcci fa + expressi temporal + que, o el verb passar, entre d'altres. Amb aquest significat, per, no s adequat fer servir el verb anar. Per exemple: Els meus pares ja fa quaranta [...]
Pgines  2 / 6 
<< Anterior  Pgina  1  2  3  4  5  6  Segent >>