Resultats de la cerca frase exacta: 312

Fitxes de l'Optimot  | Convencions
11. Sigles i acrònims: formació
Font Fitxes de l'Optimot
com un mot s'anomenen acrònims. Per exemple: UGT (i no U.G.T., U G T o U. G. T.) IVA (i no I.V.A., I V A o I. V. A.) En algun cas, també incorporen la inicial d'alguna conjunció o preposició. Per exemple: PIME (petita i mitjana empresa) CPNL (Consorci per a la Normalització Lingüística) O fins i [...]
12. signes d'interrogació i admiració (signes de puntuació)
Font Fitxes de l'Optimot
Els signes d'interrogació (?) i d'admiració (!) s'empren per marcar l'entonació interrogativa o exclamativa d'una oració, respectivament. S'utilitza l'interrogant en oracions interrogatives directes i l'exclamació en oracions exclamatives i en interjeccions. La normativa prescriu, amb finalitat [...]
13. adreces d'Internet o URL (cursiva o rodona) / adreces electròniques (cursiva o rodona)
Font Fitxes de l'Optimot
Quan en un document es fa constar una adreça d'Internet o una adreça de correu electrònic, cal tenir en compte primerament en quina mena de text apareix per saber quin tipus de lletra és el més adequat per escriure-la. Segons el tipus de text, les recomanacions són les següents: 1. Dins un [...]
14. Les hores: sistema internacional
Font Fitxes de l'Optimot
sistema internacional, que es basa en la indicació numèrica de dotze o vint-i-quatre hores: comença comptant de zero i s'hi afegeixen els minuts, generalment precedits de la conjunció i. També es pot afegir el mot hora (hores) i minut (minuts) a les dues parts de què està composta la notació horària. Per [...]
15. Sigles, acrònims i mots creuats: lexicalització
Font Fitxes de l'Optimot
Un altre cas de lexicalització són els mots creuats, que es formen per mitjà de la unió de fragments dels mots que es prenen com a base. Per exemple: informàtica (informació + automàtica) ofimàtica (oficina + informàtica) boirum (boira + fum) Es diu que una sigla o un acrònim s'ha [...]
16. Sigles: gènere i nombre / Nova gramàtica
Font Fitxes de l'Optimot
sigles que es comporten de manera diferent: 1. Sigles que es mantenen invariables o que poden formar el plural afegint una essa al final. Per exemple: els CAP / els CAPs, les ETT / les ETTs. 2. Sigles que es formen a partir de sintagmes en plural. Aquestes sigles no flexionen pel que fa al nombre [...]
17. Separació a final de ratlla d'abreviacions / Separació a final de ratlla d'abreviatures, sigles, acrònims i símbols
Font Fitxes de l'Optimot
per raons d'espai, han de tenir com a mínim cinc lletres, i la partició es fa d'acord amb les regles generals de la separació sil·làbica. Per exemple: ERAS- MUS IN- CAVI o INCA- VI REN- FE  [...]
18. Sigles i acrònims: definició
Font Fitxes de l'Optimot
casos, la sigla es llegeix com un mot i s'anomena acrònim. Per exemple: IBI (impost sobre béns immobles) es llegeix ibi.  Hi ha acrònims que es llegeixen inserint una vocal entre consonants o que prenen més d'una lletra per mot. Per exemple: MNAC (Museu Nacional d'Art de Catalunya) es llegeix [...]
19. Nova gramàtica / Les hores: sistema de campanar i sistema de rellotge / Les hores en català
Font Fitxes de l'Optimot
l'espai de temps comprès entre un quart i un altre. Per exemple: És mig quart de nou. Ja són tres quarts i mig de deu. També es poden afegir els minuts al quart precedent o bé a l'hora precedent si la fracció afegida no arriba a un quart. Per exemple: Són dos quarts i tres minuts de cinc. (16.33 h) Són [...]
20. xifres o lletres? ordinals amb xifres / Martí Primer o Martí I? Joan Pau Segon o Joan Pau II?
Font Fitxes de l'Optimot
, nivells, etc.: la pàgina 5 el capítol 2 (o el capítol II) el nivell 2 d'anglès (o el nivell II d'anglès) 4. El número de pis i de porta en les adreces: carrer de les Acàcies, 23, 1r 5a 5. Els nombres que acompanyen els noms de reis i papes (amb xifres romanes): Martí I (no Martí Primer), Joan Pau II [...]
Pàgines  2 / 32 
<< Anterior  Pàgina  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  Següent >>