Resultats de la cerca criteris: 1,029

11. Equivalències castellà - català. reducir (la) condena loc v  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
reducir (la) condena loc v - rebaixar (la) condemna / reduir (la) condemna loc v Fer que algú pugui complir menys temps de condemna, o hagi de pagar menys diners dels establerts en una condemna, per raons com la salut, el bon comportament, una minusvalidesa, etc. [...]
12. Documentació jurídica. La interlocutòria. Exemple  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
determinació i l'efectivitat de les responsabilitats en les quals hagi pogut incórrer la part demandada, atès que ha transcorregut el termini legal i no s'ha consignat ni fiançat l'import del deute esmentat. 2. D'acord amb l'article 10 de la Llei de suspensió de pagaments, és procedent con- vocar la junta [...]
13. Documentació administrativa. La citació. Nucli de la citació  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Aquest apartat aplega la informació sobre quan cal comparèixer davant de l'orga- nisme indicat (dia i hora o termini i horari), l'adreça d'aquest i l'assumpte objecte de la citació. La informació complementària figura, quan hi apareix, tot just després de la informa- ció bàsica. [...]
14. Documentació administrativa. La sentència. Desenvolupament de la sessió  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Si es decideix diferenciar clarament els acords presos de la resta d'informació sobre el contingut d'una sessió, en aquest epígraf només es fa constar l'evolució de la reunió: obertura de la sessió, presentació de documentació, intervencions, etc. [...]
15. Documentació jurídica. La querella. Formulació de la querella  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
S'introdueix amb els verbs formulo, presento o interposo . [...]
16. Documentació administrativa. La convocatòria de reunió. Identificació de la reunió  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Les dades que apareixen en aquest apartat són el nom de l'òrgan col·legiat que es reuneix; la indicació, si escau d'acord amb la normativa, del caràcter ordinari o extra- ordinari de la reunió, i la data, l'hora i el lloc de la reunió. Si com hem dit abans, s'hi vol fer constar l'autoritat de qui [...]
17. Documentació jurídica. La denúncia. Dades de la persona denunciant o mandatària  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
En aquest apartat han de figurar el nom i les dades (DNI, adreça, etc.) de la persona denunciant, en cas que la denúncia es faci personalment. constar les dades següents: ? nom i dades de la persona mandatària ? nom i cognoms de la persona denunciant ? fórmula per fer constar que el mandatari o la [...]
18. Documentació jurídica. La provisió. Diligència  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
El fet que hi aparegui aquest apartat depèn del contingut de la resolució. La diligència és una nota que serveix per acreditar que s'ha executat el que s'ha acordat o decidit en la provisió. [...]
19. Documentació jurídica. La querella. Definició  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
La querella és una acusació escrita, presentada davant el jutjat contra algú que hom fa reu d'un delicte que la persona agreujada demana que sigui castigat i perseguit. Aquesta és una de les formes d'iniciar un procés penal. [...]
20. Documentació administrativa. La citació. Datació  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
La citació és un document de datació doble pel que fa a l'emissió. A més de la data habitual, duu la del registre de sortida, que és la data que cal tenir en compte des d'un punt de vista de tramitació formal. [...]
Pàgines  2 / 103 
<< Anterior  Pàgina  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  Següent >>