Resultats de la cerca criteris: 14

11. Documentació administrativa. El contracte i el conveni. Criteris generals de redacció  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
la tercera persona del plural, perquè només signen les parts contractants. Per tant, es pot usar la primera persona del plural ( exposem, manifestem, atorguem, pactem, acordem, etc.), que respon a un estil més directe de redacció. [...]
12. Documentació administrativa. La sol·licitud. Criteris generals de redacció  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
solució, si bé es recomana que s'utilitzi la primera persona del singular per a qui escriu ( exposo , sol·licito ), que respon a un estil més directe de la redacció administrativa i identifica clarament el redactor. mulada per un grup de persones, d'acord amb el que preveu l'article 70.2 de la Llei [...]
13. Verb. Construccions perifràstiques  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
construcció de passiva pronominal apareix també el complement agent. Aquesta construcció, que en català s'ha anomenat la falsa passiva pronominal, s'ha d'evitar. En aquest cas, es pot passar la frase a la veu activa i convertir l'agent en el subjecte de la frase. Se establecerán por la Administración las [...]
14. Terminologia i fraseologia jurídica i administrativa normalitzada  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
complement introduït per una preposició: estarse a, conocer de, recurrir contra, recurrir en, etc.) es consigna a l'entrada amb la preposició. Si hi hamés d'una preposició possible es consigna entre claudàtors amb la conjunció o (desistir a [o de]). Abreviatures utilitzades m substantiu masculí f substantiu [...]
Pàgines  2 / 2 
<< Anterior  Pàgina  1  2