Resultats de la cerca criteris: 313

11. Equivalències castellà - català. refrendar v tr  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
refrendar v tr-contrasignar / referendar v tr Un càrrec o un funcionari, posar la contrasignatura en un document. [...]
12. Equivalències castellà - català. cumplimentar v tr  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
cumplimentar v tr-emplenar / omplir v tr Posar les dades en un imprès o en un formulari que té fixats els espais que han de contenir aquestes dades. NOTA: El verb omplir té un sentit més general; amb aquest sentit és preferible fer servir el verb emplenar. [...]
13. Equivalències castellà - català. firmar v tr  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
firmar v tr- firmar / signar v tr Posar el nom al peu o als marges d'un document per tal de donar-hi validesa. [...]
14. Equivalències castellà - català. hábeas corpus m  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
hábeas corpus m-habeas corpus m Institució processal segons la qual cal posar qualsevol persona detinguda il·legalment a disposició immediata de l'autoritat judicial competent. [...]
15. Equivalències castellà - català. arrendar v tr  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
arrendar v tr - arrendar / llogar v tr Posar un bé, generalment immoble, a disposició d'una persona que no n'és propietària durant un temps determinat perquè en faci ús a canvi d'un pagament al propietari. [...]
16. Equivalències castellà - català. subasta f  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
dels béns embargats d'un deutor que hom adjudica al millor postor, per tal de satisfer amb el seu preu els creditors que l'han demanada. CA: Treure a subhasta (o posar en subhasta) una casa embargada. Vendre en subhasta pública. Ha sortit a subhasta la senyalització viària. [...]
17. Equivalències castellà - català. injuriar v tr  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
injuriar v tr - injuriar v tr Ofendre algú amb una injúria o amb injúries. [...]
18. Equivalències castellà - català. cumplir v tr  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
cumplir v tr - complir v tr Fer el que diu la llei, una norma, etc., obrar sense contravenir- la. NOTA: També és admissible l'ús amb un complement precedit de la preposició amb, amb el sentit específic de dur a terme completament el propi deure. CA: Complir la llei, les normes. Cal complir el que [...]
19. Equivalències castellà - català. colegatario -a m i f  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
colegatario -a m i f-col·legatari -ària m i f Legatari o legatària conjuntament amb un altre o amb uns altres. [...]
20. Funció demarcativa. Inici de frase. A principi de text  [PDF, 853 kB]
Font Majúscules i minúscules
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Cal començar amb majúscula. [...]
Pàgines  2 / 32 
<< Anterior  Pàgina  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  Següent >>