Resultats de la cerca criteris: 129

11. Equivalències castellà - català. acción negatoria f  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
acción negatoria f - acció negatòria f Acció per mitjà de la qual el propietari d'una finca pot fer cessar les pertorbacions il·legítimes del seu dret que no siguin objecte de l'acció reivindicatòria i exigir que no se'n tornin a produir en el futur. [...]
12. Noms referits a coses. Obres d'art i publicacions  [PDF, 175 kB]
Font Criteris de traducció de noms, denominacions i topònims
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
i cel hi ha la versió castellana, però l'autor del text es refereix a la versió catalana d'aquesta obra; per tant, aquest títol no es tradueix en aquest context. En canvi, la persona que redacta un text sí que hauria de comprovar si existeix la versió de l'obra que cita en la llengua de redacció del [...]
13. Documentació administrativa. El saluda. Datació  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
El saluda és un document que no s'ha de registrar. Per tant, només duu una única data, que s'estructura com segueix: població (ja impresa), nom del mes escrit en lle- tres i any escrit en xifres. [...]
14. Equivalències castellà - català. cometer v tr  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
cometer v tr - cometre v tr / incórrer en v intr / perpetrar v tr Fer un delicte, una falta, un crim, una acció damnosa, etc. NOTA: Tot i que cometre, incórrer en i perpetrar expressen el mateix, no s'usen sempre en els mateixos contextos. CA: Cometre (o perpetrar) un crim. Cometre (o perpetrar) un [...]
15. Abreviatures. Formació  [PDF, 313 kB]
Font Abreviacions
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
formar una abreviatura hem de tenir en compte que en l'escurçament de mots i sintagmes no s'utilitzen les divisions de la partició sil·làbica. cast. castellà cas-te-llà [...]
16. Documentació administrativa. La invitació. Salutació i comiat  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Les fórmules de salutació i comiat no formen part dels apartats bàsics d'un ofici. En els oficis de caràcter intern, generalment s'ometen les salutacions i els comiats. En els de caràcter extern, s'utilitza la fórmula de salutació Senyor/a , sense cap més afegit, i un comiat formal com és ara [...]
17. Documentació jurídica. Els escrits de les parts en la fase de desenvolupament. Identificació del procurador o la procuradora, de l'advocat o l'advocada, del judici i de les parts  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
contrària i la identificació del judici. Pel que fa a la fórmula relativa als poders de representació, en els escrits no inicials no és imprescindible i, si hi apareix, es redueix a una remissió a les actuacions, atès que l'escriptura de poder ja ha estat presentada anteriorment. [...]
18. Equivalències castellà - català. requisar v tr  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
requisar v tr-requisar v tr L'autoritat administrativa o militar, expropiar permanentment o temporalment béns particulars, o obligar coactivament a certes prestacions amb aquests béns, en casos necessaris i no sempre amb indemnització. [...]
19. Documentació administrativa. La carta. Signatura  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
L'estructura més habitual de la signatura d'aquest document és la següent: ? rúbrica ? nom i cognoms ? càrrec A diferència de l'ofici, la carta, com que és un document interpersonal, dóna prefe- rència a la persona i el càrrec se situa en aposició, en darrer lloc, i, per tant, no s'ha d'introduir [...]
20. Sigles i acrònims. Apostrofació  [PDF, 313 kB]
Font Abreviacions
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
L'apostrofació dels articles el i la, i de la preposició de, davant de les sigles sol presentar vacil·lacions. Per resoldre aquesta qüestió d'una manera coherent tindrem en compte la pronunciació (vegeu l'apartat 4.6) més que no la grafia [...]
Pàgines  2 / 13 
<< Anterior  Pàgina  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  Següent >>