Resultats de la cerca criteris: 45

11. Ús de les abreviacions  [PDF, 313 kB]
Font Abreviacions
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
d'equilibri entre la simplificació que representen les abreviacions i la comprensió del text. ? No s'han utilitzar abreviacions si ocupen els mateixos espais que el mot o el sintagma sencers, o gairebé els mateixos. ? L'ús d'abreviacions és indicat per a taules, gràfics, llistes, quadres sinòptics [...]
12. Documentació administrativa. El certificat. Certificació  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Aquesta part, que és el nucli del certificat, s'introdueix amb la forma Certifico , seguida de dos punts i aïllada de la resta del text. Aquesta forma se sol destacar o bé en majúscules o bé en negreta. Després dels dos punts s'expressa la certificació precedida de la conjunció Que (amb majúscula [...]
13. Sigles i acrònims. Escriptura. Desplegament  [PDF, 313 kB]
Font Abreviacions
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
És recomanable que quan aparegui una sigla o un acrònim per primera vegada en un text es desglossi, ja sigui amb la denominació completa precedint la sigla o l'acrònim, o viceversa. podeu posar-vos en contacte amb l'Institut Català d'Assistència i Serveis So cials (ICASS) podeu posar-vos en [...]
14. FORMES DOBLES  [PDF, 96 kB]
Font Guia d'usos no sexistes de la llengua
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
3.1. FORMES DOBLES SENCERES Tipus de text Tot tipus de documents administratius En singular En plural Cal promoure uns usos lingüístics que permetin fer visibles les dones En les referències fetes en plural a col·lectius que poden ser constituïts tant per homes en les referències genèriques a [...]
15. Documentació administrativa. La carta. Informació ocasional  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
: després de l'escrit). En aquest apartat, també hi podem trobar les inicials de qui redacta (en majúscules) separades per una barra inclinada de les inicials de qui transcriu el text (en minúscu- les), per exemple: CD/mc . [...]
16. Noms referits a coses. Obres d'art i publicacions  [PDF, 175 kB]
Font Criteris de traducció de noms, denominacions i topònims
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
3.4.1. Obres científiques, tècniques, literàries, teatrals, cinematogràfiques i cançons Quan ens referim a una obra literària, de teatre, de cinema o a una cançó, ho fem a partir de la versió usada per qui ha redactat el text, amb independència que l'obra a què es fa referència hagi estat traduïda [...]
17. Noms referits a éssers animats. Noms propis de persona  [PDF, 175 kB]
Font Criteris de traducció de noms, denominacions i topònims
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
, incloem dins el concepte de nom propi de persona, també anomenat antropònim, els noms de fonts o de pila, els cognoms i les diverses maneres d'expressar-los. El nom propi de persona no es tradueix. Qui tradueix o redacta un text no ha de decidir si es tradueix o no el nom d'una persona; ha de ser ella [...]
18. FORMES DOBLES  [PDF, 96 kB]
Font Guia d'usos no sexistes de la llengua
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
manera significativa la lectura del text. Quan els articles apareixen precedits de preposicions, aquestes també es poden elidir. Exemples Signatura del director o directora Signatura del director o la directora Signatura del director o de la directora Límit Amb els substantius invariables, es pot [...]
19. Noms referits a coses. Documentació oficial i disposicions normatives  [PDF, 175 kB]
Font Criteris de traducció de noms, denominacions i topònims
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
1985, de 23 de juliol, Ley 17/1985, de 23 de julio, de la funció pública de de la función pública de l'Administració de la Generalitat la Administración de la Generalidad En cas que el text legal pugui correspondre a adscripcions orgàniques diferents, per evitar ambigüitats, hi podem afegir la [...]
20. Funció demarcativa. Inici després de parèntesis  [PDF, 853 kB]
Font Majúscules i minúscules
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Un text situat a l'interior dels parèntesis que trobem després d'un punt ha de començar amb una majúscula i acabar amb un altre punt dins els parèntesis: «Allà, durant la batalla d'Isly, havia rebut una bala a la regió dels ronyons que l'havia doblegat per la meitat. (Això, però, no li havia [...]
Pàgines  2 / 5 
<< Anterior  Pàgina  1  2  3  4  5  Següent >>