Resultats de la cerca fitxes de l'Optimot: 43

11. Abreviatures i sigles: D
Font Fitxes de l'Optimot
sense data: s/d decret: D decret legislatiu: DLEG decret llei: DL reial decret: RD reial decret legislatiu: RDLEG reial decret llei: RDL delegació: del. per delegació: p. d. denominació d'origen: d. d'o., DO departament: dept. derogatori -òria: derog. descàrrega: descàrr. descompte: d [...]
12. Abreviatures i sigles: E
Font Fitxes de l'Optimot
economia: econ. ecu: ECU edició: ed. editor -a: ed. editorial: ed. educació general bàsica: EGB educació secundària obligatòria: ESO efecte: e/ efecte a cobrar: e/c, e/cobr efecte a pagar: e/p, e/pag efectiu: ef. Eminentíssim Senyor: Emm. Sr. entrada: entr. entresol: entl. salvat erro [...]
13. Abreviatures i sigles: F
Font Fitxes de l'Optimot
facsímil: facs. factura: fra. la meva factura: m/fra facultat: fac. fascicle: fasc. a favor de: f/ a favor meu: f/m al meu favor: m/f febrer: febr. ferrocarril: FC festiu: fest. figura: fig. finca: fca. foli: F forestal: for. formació professional: FP franc a la fàbrica: f. f. fra [...]
14. Abreviatures i sigles: I
Font Fitxes de l'Optimot
el cas de inspector -a, intendent -a i intendent -a major, les abreviatures (insp., int., int. m.) es fan servir dins de text seguit, especialment davant de noms de persona, i les sigles (IP, IT, ITM) es reserven per a taules i altres casos en què es faci un ús genèric del càrrec.  [...]
15. Abreviatures i sigles: M
Font Fitxes de l'Optimot
municipal: mpal. museu: mus. En el cas de mosso -a d'esquadra i Mossos d'Esquadra (institució), les abreviatures (m. d'e., M. d'E.) es fan servir dins de text seguit, especialment davant de noms de persona, i les sigles (ME) es reserven per a taules i altres casos en què es faci un ús genèric del càrrec.  [...]
16. Abreviatures i sigles: P
Font Fitxes de l'Optimot
pagament: pag. pagament immediat: p. i. pagaré: p/ pàgina: p., pàg. paquet: paq. parada: par. parcel·la: parc. particular: part. partida: part. passat: pt. passatge: ptge. passeig: pg. pavelló: pav. pes brut: p. b., PB pes net: p. n., PN pesseta: pta. petita i mitjana empresa: PIME plaça: pl. pobl [...]
17. Abreviatures i sigles: S
Font Fitxes de l'Optimot
: supl. suplent: supl. En el cas de sergent, sergenta, sotsinspector -a i superintendent, les abreviatures (sgt., sgta., sotsp., supt.) es fan servir dins de text seguit, especialment davant de noms de persona, i les sigles (SG, SG, SIP, SIT) es reserven per a taules i altres casos en què es faci un [...]
18. Abreviatures i sigles: T
Font Fitxes de l'Optimot
taló: t/ el meu taló: m/t tarifa: t. tarifa corrent: t. c. tarifa especial: t. e. tarifa general: t. g. taxa anual equivalent: TAE telèfon: tel. telegrama: telegr. televisió: TV tercer: 3r, 3r. tercera: 3a, 3a. terme municipal: t. m., TM text refós: TR tinent: tt., TT tinenta: tta., [...]
19. Abreviatures i sigles: G - H
Font Fitxes de l'Optimot
gener: gen. general: gral. gir postal: GP gir telegràfic: GT el meu gir: m/g govern: gov. Guàrdia Civil: GC Guàrdia Urbana: GU habitants: h. habitatge de protecció oficial: HPO Honorable Senyor: H. Sr., Hble. Sr. Honorable Senyora: H. Sra., Hble. Sra. hospital: hosp. En aquesta llis [...]
20. Abreviatures i sigles: J - L
Font Fitxes de l'Optimot
juliol: jul. junta de govern: j. de gov. junta directiva: j. dir. jurídic -a: jur. jurisprudència: jurispr. jutjat de primera instància: j. de 1a. inst. laborable: lab. làmina: làm. limitada: ltda. limitat: ltat. llei: L Llei d'enjudiciament civil: LEC Llei d'enjudiciament criminal: LE [...]
Pàgines  2 / 5 
<< Anterior  Pàgina  1  2  3  4  5  Següent >>