Resultats de la cerca bàsica: 3,004

Fitxes de l'Optimot
261. Sigles, acrònims i mots creuats: lexicalització
Font Fitxes de l'Optimot
Un altre cas de lexicalització són els mots creuats, que es formen per mitjà de la unió de fragments dels mots que es prenen com a base. Per exemple: informàtica (informació + automàtica) ofimàtica (oficina + informàtica) boirum (boira + fum) Es diu que una sigla o un acrònim s'ha [...]
262. desnatat, desnatada / 'descremat' o 'desnatat'?
Font Fitxes de l'Optimot
L'adjectiu desnatat, desnatada és adequat tant per parlar de la llet a la qual s'ha tret la nata com per caracteritzar els productes elaborats amb aquesta llet sense nata. Per exemple: llet desnatada, formatge desnatat, iogurt desnatat. Amb aquests mateixos significats, també es pot fer servir [...]
263. És correcte 'menysteniment' en català?
Font Fitxes de l'Optimot
El substantiu menysteniment està ben format a partir del verb menystenir i el sufix -ment. Fa referència a l''acció o efecte de menystenir o estimar en menys del que val, subestimar'. Amb el mateix significat es pot utilitzar el substantiu menyspreament, format a partir del verb menysprear. Per [...]
264. És correcte relax en català?
Font Fitxes de l'Optimot
En registres formals s'utilitzen els substantius relaxació i relaxament per fer referència a l'acció o efecte de relaxar-se físicament o psíquicament. El mot relax s'ha de reservar per a registres familiars o informals. Per exemple: Zona de relaxació (en el rètol d'un balneari; registre formal [...]
265. Com es diu aplazar en català? / És correcte aplaçar ('ajornar') en català?
Font Fitxes de l'Optimot
perllongar ajornar diferir deixar per a més endavant És un castellanisme l'ús del verb aplaçar amb el sentit de 'deixar per a un altre dia, per a més endavant'. Amb aquest significat en català es poden usar els verbs ajornar, diferir i perllongar, o bé l'expressió deixar per a més endavant [...]
266. impactar ('impressionar') / impactant ('impressionant')
Font Fitxes de l'Optimot
El verb impactar s'usa per indicar que un cos fa impacte en un altre cos o superfície. Per exemple: La bala va impactar en el vidre del cotxe. Aquest verb també es fa servir habitualment per fer referència a un fet que impressiona. Per exemple: El discurs del president ha impactat l'opinió [...]
267. Com es diu crack ('geni') en català? / És correcte crac ('geni') en català?
Font Fitxes de l'Optimot
El mot crac s'ha adaptat per designar la persona que destaca en una especialitat. Es tracta d'un sinònim del mot as i s'utilitza com a mot masculí per fer referència tant a homes com a dones. Per exemple:  L'autor del gol va ser el crac argentí. La Maite és un crac en informàtica. A més de crac [...]
268. Construcció de participi: 'donat' + nom ('considerant') / 'Donat el caràcter que té' o 'Atès el caràcter que té'?
Font Fitxes de l'Optimot
La construcció de participi donat + nom es fa servir amb el sentit de 'considerant'. Per exemple: Donades les dificultats per anar fins a l'aeroport amb autobús, va decidir agafar un taxi. Donat el caràcter que té, val més que no li'n tornis a parlar. Altres construccions de participis que tenen [...]
269. estelada (bandera)
Font Fitxes de l'Optimot
La forma estelada és un adjectiu que fa referència a alguna cosa ornada amb un estel o amb més d'un. Per exemple:  Onejava una bandera estelada al balcó. Aquest mot també pot funcionar com a nom per referir-se concretament a la bandera groga amb quatre faixes vermelles i un triangle a l'asta que [...]
270. Com es diu carrito de la compra en català? / És correcte carro de la compra en català?
Font Fitxes de l'Optimot
Àrea temàtica Equipament de la llar. Decoració. Bricolatge
La denominació adequada per fer referència al carro petit que s'utilitza per anar a comprar és carretó d'anar a comprar. Amb el mateix significat també es poden utilitzar les formes carretó d'anar a plaça, carret d'anar a comprar i carret d'anar a plaça. Convé no confondre aquest carro amb el [...]
Pàgines  27 / 301 
<< Anterior  Pàgina  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  Següent >>