Resultats de la cerca frase exacta: 35

Diccionari castell-catal
21. parva (castell)
Font Diccionari castell-catal d'Enciclopdia Catalana (4a edici)
f 1 agr [mies tendida en la era] batuda. 2 fig [montn] munt m, pila. 3 fig i p fr [comida ligera] parva.  [...]
22. montaa (castell)
Font Diccionari castell-catal d'Enciclopdia Catalana (4a edici)
f 1 muntanya, munt m. 2 [terreno montaoso] muntanya. Ir a la montaa, anar a muntanya. 3 fig [cosa difcil] muntanya. Esta visita se me hace una montaa, aquesta visita se'm fa una muntanya. 4 muntanya, munt m, pila. Una montaa de papeles, una muntanya de papers. 5 amer [monte] forest m [...]
23. mogolln (castell)
Font Diccionari castell-catal d'Enciclopdia Catalana (4a edici)
-ona adj 1 p fr [holgazn] gandul -a, dropo -a. 2 [gorrn] gorrer -a, gorrista. m 3 p fr [entrometimiento] entremetiment, manefleria f. 4 fam [gran cantidad de gente] fotimer, munt, pila f. 5 fam [de cosas] fotral, fotralada f, gavadal, pila f. 6 de mogolln fam [de balde] de franc [...]
24. tira (castell)
Font Diccionari castell-catal d'Enciclopdia Catalana (4a edici)
f 1 [de tela, de papel] tira. 2 dr tira. 3 mar tira. 4 la tira fam [gran cantidad] una pila, un munt, un fotimer. Vino la tira de gente, va venir una pila de gent. 5 la tira [mucho] molt, moltssim. Queda la tira para llegar al pueblo, falta molt per a arribar al poble. 6 saber la tira fam [...]
25. montn (castell)
Font Diccionari castell-catal d'Enciclopdia Catalana (4a edici)
m 1 munt, pila f, pilera f, pilot. 2 fig i fam muni f, gavadal, colla f, tracalada f, fotral, fotralada f. 3 a montones fig a munts, a carretades, a gavadals, a trompons. Como este, los hay a montones, com aquest, n'hi ha a munts. 4 del montn fig un de tants. Esta tela es de las [...]
26. acopio (castell)
Font Diccionari castell-catal d'Enciclopdia Catalana (4a edici)
m 1 [accin de acopiar] apilament, amuntegament, arreplega f, aplegada f, provisi f. 2 [en abundncia] arreplegadissa f. 3 [montn] ams, pila f, munt. 4 hacer acopio de apilar, aplegar, amuntegar, arreplegar.  [...]
27. caterva (castell)
Font Diccionari castell-catal d'Enciclopdia Catalana (4a edici)
f 1 catrvola, caterva. Una caterva de chicos, una catrvola de mainada. 2 pila, munt m. Una caterva de trastos, una pila de trastos. 3 fam colla, multitud. Haba una caterva de curiosos, hi havia una colla de curiosos.  [...]
28. porrada (castell)
Font Diccionari castell-catal d'Enciclopdia Catalana (4a edici)
f 1 [porrazo] porrada. 2 fig, fam i p fr [necedad] disbarat m, bacinada, bestiesa. 3 fig i fam [montn] fotral m, fotralada, muni, munt m, disbarat m. Tiene una porrada de aos, t un fotral d'anys.  [...]
29. coleccin (castell)
Font Diccionari castell-catal d'Enciclopdia Catalana (4a edici)
f 1 collecci. 2 fam [cmulo] collecci, colla, munt. Dijo una coleccin de disparates, va dir una collecci de disbarats. 3 [acumulacin] collecci, acumulaci. Una coleccin de lquido en una cavidad orgnica, una collecci de lquid en una cavitat orgnica.  [...]
30. tubo (castell)
Font Diccionari castell-catal d'Enciclopdia Catalana (4a edici)
m 1 tub, can. 2 tub. Un tubo de pastillas, un tub de pastilles. 3 anat tub. Tubo digestivo, tub digestiu. 4 ms tub, can. Los tubos de un rgano, els tubs (o canons) d'un orgue. 5 pasar por el tubo fig i fam passar per l'adreador (o per la pedra). 6 por un tubo fam una pila (o un munt [...]
Pgines  3 / 4 
<< Anterior  Pgina  1  2  3  4  Segent >>