Resultats de la cerca bàsica: 45

Ortografia catalana
21. Les lletres. LA GRAFIA DELS SONS NASALS
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
alguns parlars (banc, francmaçó, plànc ton; fang , pingponguista). Quan la pronun­ ciació, doncs, no indica si cal escriure una m o una n, cal regir-se per les normes següents: a) S'escriu m davant b, p i m: ambició, ambient, cambra, combat, desembre, e­mbolic, ombra, ram bla, semblar, també, timbal [...]
22. Les lletres. LA GRAFIA DELS SONS OCLUSIUS
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
garrofa, garrofer). d ) En les terminacions de l'imperfet d'indicatiu de la primera conjugació: par-lava, escoltaves, miràvem, pujàveu, tancaven. e) En les formes vaig, vas, va, vagi, vagin, ves, etc., del verb anar, i en les formes verbals auxiliars vaig, vas, va, van, vagi, vagis, etc., emprades per a [...]
23. Les lletres. LES VOCALS
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
reflecteixen en l'escriptura, com la terminació [-e] del masculí singular dels mots acabats en el sufix -ista (artista, turista), corrent en la llengua parlada, o, en registres informals, l'oscil·lació de timbre de la a àtona final (casa, compra) i la pronúncia [a] a l'inici de mots començats per en, em i es [...]
24. Les lletres. L'ALFABET
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
elèctrica', que tenen tants sons com om 'arbre caducifoli'. En un curt nombre de casos, però, com ehem , ha! ha! ha! (expressió que imita una riallada), halar o hawaià, la h es pronuncia com una aspiració ([h]). A fi de mot, determinades lletres no representen cap so en la major part dels parlars, per bé [...]
25. Les lletres. LA GRAFIA DELS SONS FRICATIUS I AFRICATS
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
­tsaida, Getsemaní. La grafia ts també es dona en alguns manlleus adaptats: tsar, tsunami, quibuts, satsuma, tutsi. En altres casos, però, el so [ t?s ] presenta la grafia tz a final de mot: hertz, solonetz. El so sord [? t?s ] s'escriuds en els mots cultes amb el prefix històric ad- seguit d'un radical començat per [...]
26. Les lletres. LA GRAFIA DELS SONS RÒTICS
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
, iberoromà, infraroig, monoraïl, multiracial, neorealisme, polirítmia, prerequisit, preromànic, pseudoràbia, radioreceptor, semirec-ta, sobrereserva, suprarenal, teleradar, termoregulador, trirectangle, turboreactor, vicerectorat (§?4.3c). Però s'escriuen amb rr: a) Els mots formats amb els prefixos a [...]
27. La grafia dels mots. L'APÒSTROF
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
L'apòstrof és un signe ortogràfic consistent en una coma volada (') que s'escriu per a indicar que s'elideix la vocal dels articles definit i personal, de la prepo-sició de i dels pronoms febles davant de mots començats per vocal, precedida o no de h, o bé, en el cas dels pronoms febles, darrere [...]
28. Les lletres. LA GRAFIA DELS SONS FRICATIUS I AFRICATS
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
general. Per a representar aquests sons, s'escriu g i j d'acord amb les regles següents: a) S'escriu j davant a, o o u: jardí, joc, joia, jove, jugar, julivert, jutge, aljub, aju-da, barreja, cònjuge, conjunt, dejuni, esbarjo, major, menjar, perjuri, pijama, pluja, rajar, rajola; Jacob, Jaume, Joan [...]
29. Les lletres. L'ALFABET
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
representa el so [s] davant d'una e o d'una i: ascensor, escena, piscina (§?2.6.3). A més, el dígraf kh s'empra per a representar el so [x] de certs mots provinents de llengües d'alfabet diferent del llatí, com ara el grec, el rus o l'àrab: khi, khàzar, sikh, Txékhov, Khomeini, Kazakhstan. Antigament s'usava [...]
30. Les lletres. LA GRAFIA DELS SONS OCLUSIUS
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
La grafia dels sons [k] i [g] c , qu , q , k , g i gu 2.7.4.1 . A començament de síl·laba, el so oclusiu velar sord [k] es representa per les quatre grafies següents: a) S'escriu c davant les vocals a, o i u, i davant consonant: casa, color, curt, clar, cremar, cridar, escola, esc rit, oc upar [...]
Pàgines  3 / 5 
<< Anterior  Pàgina  1  2  3  4  5  Següent >>